doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Prada
Schiedam: H.A.M. Roelants, 1894


Inhoudsopgave *

boekomslag

Prada werd een 'Premie van de Vrouwenwereld', waarschijnlijk een cadeau bij een abonnement op het tijdschrift.

I. (Nederland) Te Ankeloo. Gesprek in het bos tussen Leonore en Otto. Zij kan zich niet verenigen met zijn toekomstplannen en geeft hem zijn woord terug. Otto is gebroken. Lezen

II. Thuis bij freule Leonore Asseleyn, haar vader en haar broer Willem. De laatste noemt haar 'prada', klatergoud. Prada wil gouvernante worden. Lezen

III. Otto Waelbeke komt verdrietig thuis maar vindt geen troost bij zijn delicate Indische moeder. Nu doet het gemis van zijn recent overleden vader meer pijn. Zijn vriend Willem troost hem. Lezen

IV. Leonore heeft geadverteerd en reacties ontvangen. Ze besluit naar Amsterdam te gaan om daar kennis te maken met de weduwnaar John Mac Dunolly en zijn dochtertje, gevestigd aan het Willemspark. Lezen

V. Amsterdam. Leonore arriveert in een deftige villa en ontmoet het dochtertje Daisy, een Indisch meisje. Daarna haar vader, een "Indo-Engelsman". Diner. Scène tussen vader en dochter. Lezen

VI. Overleg tussen Leonore en Mac Dunolly. Daisy's jeugd; haar Engelse moeder, plannen voor de toekomst. Leonore heeft de baan. Over Mac Dunolly kent ze de roddels. Lezen

VII. Terug in Ankeloo ontmoet Leonore toevallig Otto. Ze beheerst zich en zoekt geen toenadering. Thuis vertelt ze over haar triomf een uitstekende baan te hebben. Lezen

VIII. Freule van Asseleyn woont nu in Amsterdam en moet Daisy opvoeden. Mac Dunolly is terug naar Indië. De eerste confrontatie tussen de twee is grof, zelfs de huishoudster schrikt ervan. Lezen

IX. Een maand vol confrontaties verder besluit Leonore haar broer Willem te schrijven. Lezen

X. Willem ontvangt de brief van zijn zuster waarin ze hem om hulp vraagt. Bezoek van Otto, met wie hij de situatie bespreekt. Lezen

XI. Amsterdam. Daisy ziet de verwondingen die Willem op Atjeh heeft opgelopen. Verschrikkelijke scène aan tafel, waarna Willem twijfelt of Lenore in staat is haar opvoedingstaak uit te voeren. Lezen

XII. De volgende dag ontspoort de situatie in villa Mac Dunolly. Door Daisy's toedoen valt Willem en blijft voor dood liggen. Leonore valt uit tegen Daisy. In haar kamer denkt Daisy aan een hertje dat ze op Java had en dat opeens dood was. De dokter laat Willem verplegen. Daisy zoekt voorzichtig toenadering. Lezen

XIII. Willem zal herstellen. Hij heeft sympathie voor Daisy: ze doet hem denken aan Nonnie, het Indische meisje op wie hij vroeger verliefd was. Daisy voelt afkeer van haar gouvernante, maar wil wel met Willem praten. Lezen

XIV. Twee jaar later. Daisy is een jonge dame geworden; ze is nu zestien jaar. Willem heeft haar opgevoed, al bleef Leonore officieel de gouvernante. Soms mag Daisy mee naar Ankeloo. Daar ontmoet Leonore Otto weer en ze spreken over hun liefde. Leonore laat hem beloven de hereniging geheim te houden. Lezen

XV. Ankeloo. De vader van Willem en Leonore is overleden. Willem komt minder op bezoek in Amsterdam. Op een dag arriveert Mac Dunolly; hij is ingenomen met de ontwikkeling van Daisy. Lezen

XVI. Daisy ziet haar vader en haar gouvernante kussen. Ze vlucht naar Ankeloo en stort haar hart uit bij Willem. Lezen

XVII. Otto stort in als hij het nieuws hoort. Uit Amsterdam komt het bericht dat Daisy naar een pensionaat moet; Leonore en haar aanstaande echtgenoot zullen naar Indië gaan. Ontmoeting op het perron tussen vader en dochter. Lezen

XVIII. Batavia. Leonore is getrouwd en geniet van een grote weelde. Ze heeft haar man onder de duim, Indië bevalt haar uitstekend, maar ze moet vaak aan Otto denken. Er komt een briefje dat een tante van Daisy graag met Leonore wil spreken. Lezen

XIX. Leonore ontmoet een Europese vrouw die met een sterk Engels accent spreekt. Zij vertelt het geheim van Mac Dunolly. Thuis vertelt Leonore aan haar man niets hierover, wel onthult ze in verwachting te zijn. Lezen

XX. Geleidelijk voelt Leonore zich meer en meer opgesloten in haar huwelijk. Ze bevalt van een zoon James. Eenmaal hersteld, neemt ze deel aan het bruisende uitgaansleven in Batavia. De adoratie van Mac Dunolly neemt af. In een scène vertelt Leonore dat ze zijn geheim kent, waarna hij ziek wordt. Leonore kwelt hem zodanig, dat hij snel sterft. Lezen

XXI. Leonore reist terug naar Nederland. Zij is nu een rijke weduwe. Intussen is Otto zeer gecharmeerd geraakt van Daisy. Willem ook, maar hij is erg ziek en besluit over zijn liefde te zwijgen en Otto zijn zegen te geven. Lezen

XXII. Nederland. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Prada (vierde druk). Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo