doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

De Leestrommel - bestaat sinds september 2005


Louise B.B.: Dirk's Zonde (1913)
Dirk van der Landen vertrekt naar Indië om daar fortuin te maken. Vrienden vindt hij er niet, wat door zijn karakter en houding komt. Terug in Nederland komt de confrontatie met Coba Visscher en de gevolgen van zijn zonde. Indringend van sfeer en beklemmend door het verrassend sombere einde. Een aanrader.

Louise B.B.: Eerste indrukken (1886)
Na zestien jaren afwezigheid keert Willem Lankhorst terug naar Indië. Zijn vader is overleden, zijn moeder is hertrouwd en hij vindt een half- en stiefzusje. Iedereen moet erg aan elkaar wennen. Dan breekt de cholera uit...

Louise B.B.: Een Anak Pyara (1886)
In 1886 publiceerde Louise B.B. "Een Anak Pyara" (een aangenomen kind) in De Indische mail (1886). Het is een groots opgezet feuilleton, dat feitelijk draait om het Indische meisje Rika Meijer. Zij heeft een zelfstandig karakter. Als een Hollandse man haar vraagt om zijn huishoudster te worden, bedreigt ze hem met een mes. Daarna laat ze hem aftuigen door een man, met wie ze als beloning trouwt. Veel meer gebeurt er, maar Rika overwint alles. You go, girl, zegt Oprah dan.

Louise B.B.: Janneke de Pionierster (1904)
Hoe Adriana Visscher trouwt met Hendrik Offenbach, met hem naar Indië gaat en als eerste Europese vrouw terecht komt in het afgelegen plaatsje Rameleh. Ze maakt kennis met een Japanse concubine, leert samenwerken met Sidin, overleeft een miskraam en doorstaat een depressie en wordt na dit alles uitgeroepen tot 'pionierster'. Een roman waarin bijna alles goedkomt, en ook de Japanse concubine een nieuw bestaan vindt, dankzij Janneke. Leest als een trein!

Louise B.B.: Eene, Die niet medetelt! (1903)
Den Haag. Mevrouw Houtman ("haar gelaatstint is geelbruin, Indisch") krijgt bezoek van kolonel Montfoort. Hij brengt het bericht dat haar zoon Dolf op Atjeh is doodgeschoten. Dat leidt tot een felle woedeuitbarsting van de moeder, vooral gericht tegen de onrechtvaardigheid van het leven en van God. Gevoelvol, aangrijpend en realistisch, Louise B.B. toont waarom zij destijds een geliefde auteur was.

Louise B.B.: Njootje en Nonnie in Eigen Haard (1906)
Marie en Willem Oudelink hebben eindelijk een zoon gekregen: Njootje. Hij is verstandelijk gehandicapt. Willem gaat harder werken op Tanah-Kaja (gemengde onderneming), Marie probeert Njootje op te voeden. Beiden zijn, elk op een eigen manier eenzaam, al zijn ze getrouwd en omringd door bedienden en werkvolk voor wie ze zich verantwoordelijk voelen. Dankzij het Indische meisje Si-Itja (Nonnie) lijkt Njootje zich te ontwikkelen. Dan volgt het grote drama... Een aangrijpend feuilleton, dat in 1885 in boekvorm verscheen, maar later speciaal voor Eigen Haard herdrukt werd. Louise B.B. schreef vele feuilletons voor het blad en was zeer geliefd omwille van haar kennis van het Indische leven en haar emotionele band met hetgeen zij beschreef. Arme Njootje.... leve Nonnie! Een feuilleton dat niemand mag missen.

Busken Huet-van der Tholl, Anne: Brieven aan Sophie Potgieter
Tussen 1868 en 1878 schreef Anne Busken Huet-van der Tholl brieven uit Indië aan haar vriendin Sophie Potgieter in Holland. Het zijn persoonlijke brieven, waarin Anne in vertrouwen aan Sophie schrijft over haar dagelijks leven met man en kind (Conrad en Gideon) en personeel, waar zij woont (Kramat, Batavia, Buitenzorg), de mensen die ze tegenkomt en de maatschappij waarin zij leeft. Het resultaat is een intieme, vertrouwelijke en voor onze ogen soms schokkende correspondentie.