doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

De Leestrommel - bestaat sinds september 2005


Fiametta: Noodlot. Oorspronkelijke Indische novelle. Feuilleton in het Bataviaasch Nieuwsblad (1902)
Het is ramp op ramp in deze novelle, en dat konden we ook wel verwachten met deze titel. Het feitelijke noodlottige zit niet zozeer in het beklemmende nare van het leven, maar in de ontzettende domheid van de Hollandse Frank Rhoden die in zijn verliefdheid op Reina (ja, die naam is veelzeggend) zonodig zijn njai moet wegsturen. Zij kan nergens heen. Rhoden stopt haar geld toe. Dan zegt ze: "Het zij zoo. Ge hebt liet zelf gewild. Ik ga heen, gij jaagt mij weg en stoot mij terug in de kampong, waar de menschen mij nu met verachting bejegenen en zich verheugen over mijn val. Maar onthoud wel dat vroeg of laat mijn wraak u treffen zal!" En inderdaad, dat gebeurt.

Foore, Annie: Prijsuitdeeling (1877, driedelig feuilleton in De Locomotief)
Willem, de zoon van de Hollandse resident, trekt op met de Indische Anton. Willie kan goed paardrijden en zwemmen, maar Anton is beter op school. Anton heeft alleen zijn moeder nog. Op de dag van de prijsuiitdeeling moeten de jongens een proeve van hun kunnen leveren. Wint het Hollandse gezag? Annie Foore maakt een verrassende keuze. Lees en ontdek zelf wat er gebeurde.

Foore, Annie: De Van Sons (1881, twee dln.)
De geschiedenis van het Hollandse echtpaar Van Son, eerst in Delft en later in het kleine plaatsje Iloenka, gelegen op Oost-Java. Tussen de verwikkelingen door bespiegelingen over de Europese vrouw in Indië en ethisch idealisme. Met een oog voor verschillende bevolkingsgroepen en de kleinzieligheid van een op elkaar aangewezen Indisch-Hollandse samenleving. Absoluut een aanrader!

Foore, Annie: Wederzien (zr.jr)
De rijke erfgename Anna Bloem keert terug in Semarang. Haar Hollandse opvoeding heeft haar veranderd, ze vindt haar ouders burgerlijk. Ze vindt nieuw geluk in de armen van Leo Lacroix, die wel van haar houdt maar zoals later blijkt ook laf is. Dan is de lezer/es vele vermakelijke scènes verder, waarin vooral een hoofdrol is weggelegd voor de lieve goedbedoelende mevrouw Doortje Bloem. Haar echtgenoot Dirk is de meest doortastende van de twee, maar of dat Anna ten goede komt? Een verrukkelijke novelle!

Foore, Annie: Florence's droom (1872)
In het kleine stadje Stikkel is het leven benauwend. Iedereen let op elkaar. Dat leidt voor velen tot besluiten. Zo ontvlucht Agatha Klisdonk het stadje door als gouvernante naar Indië te vertekken, belandt de kassier De Lerken in een duistere afgrond van verduistering en droomt de achttienjarige Florence over liefde en geluk, terwijl Stikkel haar... nu ja, dat kunt u zelf lezen in dit meeslepende, tragische en altijd boeiende boek.

Foore, Annie: De koloniaal en zijn overste (dl.1) (1878)
Er reist een gemengd gezelschap aan boord van de Elwine naar Indië. Een grote groep assagiers eerste klasse merkt pas later dat er ook een 'koloniaal' aan boord is. Zijn naam is Julio. Deze Indische man heeft een bijzondere maar onbekende connectie met de Hollandse Overste Van Berkesteyn en de Indische mevrouw Helmberg. Hoe, wat en waarom... het is alles suggestie.

Foore, Annie: De koloniaal en zijn overste (dl.2) (1879)
De sympathie van de lezeressen en lezers leidt Annie met vaste hand naar de mevrouw Helberg, de moeder van 'de koloniaal', en daarna naar Julio zelf, de koloniaal. De blanke Hollandse Overste van Berkesteyn komt er aanzienlijk minder gunstig van af. Annie heeft daarmeee zo haar eigen kijk op het Indische leven.

Frank, M.C.: Bijna verloren (1880)
Marianne Kästner is half Indonesisch, half Duits en heeft een tragisch leven achter de rug. Na de dood van haar moeder hertrouwt haar vader met een vrouw die een klassieke boze stiefmoeder blijkt te zijn. Door haar toedoen belandt Marianne tijdelijk in de gevangenis. Haar trots en gereseveerde opstelling roepen bij velen achterdocht op; ook omdat Marianne mooi en intelligent is. Bootreizen, verwikkelingen met een krankzinnige Rus en een trouwe stuurman, wasmeisjes, en uiteindelijk een happy end, deze roman boeit in elk van de 24 lange hoofdstukken.

Frank, M.C.: Leonore's huwelijk. Nederlandsch-Indisch verhaal (1879)
Hoe de blonde Leonore Marston een huwelijk sluit met de arts Gerard van Kolven, opzien baart in het uitgaansleven van Batavia, haar dochtertje verliest, terecht komt bij de voormalige geliefde van haar echtgenoot en uiteindelijk in de armen van haar echtgenoot vrede vindt. Een intrigerende roman, waaruit pijnlijk de toenmalige afhankelijke positie van de getrouwde vrouw duidelijk wordt. Ook veel aandacht voor baltoiletten en de grenzen van fatsoen daarin. Vele prachtige beschrijvingen.