doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

M.C. Frank: Bijna verloren
Haarlem: De Erven F. Bohn, 1880
Schiedam: H.A.M. Roelants, 1902


Inhoudsopgave *

handschrift

Het omslag van Bijna verloren is onbekend; dit is het handschrift van M.C. Frank

I. Aan boord van de Félicitas. Beschrijving van de passagiers en de gewoonten. Aandacht voor een jonge vrouw, afkomstig van Java, die de andere passagiers mijden. Dreiging van onweer. Lezen

II. Nacht op de oceaan; gedrag van passagiers en bemanning. De wind wakkert aan tot een storm; er ontstaat gevaar. Van de saamhorigheid blijft de jonge vrouw uitgesloten. Lezen

III. Het gevaar wijkt. Contact tussen de stuurman en de jonge vrouw. De passagiers roddelen. Lezen

IV.Beschrijving van de hut van "de Rus", een mogelijk krankzinnige man met een fixatie op ene Pauline. Hij wordt verzorgd door een jonge "Finlander". Lezen

V. De stuurman en de dokter spreken over de kapitein, de Rus en zijn Pauline en over Marianne Kästner (de jonge vrouw). Zij zou iemand vermoord hebben. Lezen

VI. Een maand later. Herstel van de stormschade. De passagiers willen binnenkort aan wal gaan. Lezen

VII. Het schup vaart voorbij Sint Helena. Beschouwing over Napoleon. Conflict tussen Marianne en de kapitein over de huurrechten op een boot die naar de wal gaat. Beschrijving van wasmeisjes en de plaatselijke bevolking. Lezen

VIII. Gesprek tussen Marianne en de stuurman; zij stelt haar vertrouwen in hem. Aanval door de Rus. Ze geeft de stuurman haar adres en verdwijnt in het geheim van het schip. Lezen

IX. Marianne wordt vermist; dan vindt men haar afscheidsbrief. Ondervraging van de stuurman die haar openlijk verdedigt tegenover de kapitein. Lezen

X. Levensgeschiedenis van Marianne Kästner, dochter van een Indonesische moeder en een Duitse vader.Als deze weduwnaar is, knoopt hij een band aan met Roebia, die met hem een zoontje Frits krijgt. Administrateur Ernst von Schellenberg wint het hart van Marianne, geheel volgens plan van Roebia. Frits verraadt de opzet. Lezen

XI. Marianne overdenkt de verhoudingen. Lezen

XII. Marianne's vader heeft niet lang meer te leven. Confrontatie tussen Marianne en Schellenberg. Lezen

XIII. Landhuis Pennawangan.Marianne gaat met haar halfbroertje uit tekenen. Door een tragisch ongeval verdrinkt hij in de vijver. Marianne wordt van moord beschuldigd. Lezen

XIV. Veroordeling tot 15 jaar cel. Dankzij haar voogd en haar geld gaat het allerergste van het kerkerleven aan haar voorbij. Lezen

XV. Vijf jaar later, hospitaal te Batavia. Schellenberg bekent op zijn sterfbed dat hij getuigen in het proces heeft omgekocht; hij had een intrige opgezet met Roebia. Lezen

XVI. Marianne wordt vrijgesproken maar vindt in geen enkel gastgezin het ware welkom. Ze besluit naar Engeland te gaan, waar de zuster van haar voogd woont, en boekt passage op de Félicitas. Lezen

XVII. Ontscheping van de Félicitas te Rotterdam. De Rus wordt afgehaald door zijn moeder. Lezen

XVIII. Anderhalf jaar later. Bespreking tussen de dokter en de moeder van de Rus over de conditie van haar zoon.De rijke gravin duldt de Finlander, maar kan er niet tegen wanneer hij zingt, al kalmeert dat haar zoon. Gesprek over Pauline/Marianne. Lezen

XIX. Frankrijk. Tevergeefs vraagt een opkoper aan Marianne om schilderijen van Indische landschappen. Ze ziet een jonge vrouw met een kindje in haar armen zelfmoord overwegen, redt haar en brengt haar naar het pension van moeder Morin. Lezen

XX.Terugblik van Marianne op haar leven na de Félicitas. Armoede, zelfmoordneigingen, redding door pater Lablache, onderdak bij moeder Morin. Als de geredde vrouw opknapt, blijkt ze op Marianne te lijken. Het is Pauline. Lezen

XXI. Overlijden van Pauline's kindje. Zij wordt bijna krankzinnig van verdriet. Lezen

XXII. Pauline en Marianne op de begraafplaats. Pauline vertelt haar levensgeschiedenis, die verbonden is met de Rus en de gravin. Marianne overtuigt Pauline dat ze terug moet gaan naar de Rus. Lezen

XXIII. Met Pastoor Lablache regelt Marianne de terugkeer van Pauline. De dokter van de Rus wordt bij de terugkeer betrokken. Confrontatie met de gravin. De Rus gaat een lange tijd van herstel tegemoet maar kan beter worden. Lezen

XXIV. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Bijna verloren (1880). In deze uitgave zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek; de toelichting tussen [vierkante haken] is van M.C.Frank.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo