doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

De Leestrommel - bestaat sinds september 2005


Indisch Dieet voor buiklijders. Naar de inzichten van wijlen Mevrouw Stoll, opgeteekend door een geneesheer. Batavia: G. Kolff & Co, 1895.Voor iedereen die buikpijn heeft, buikpijn vreest of andere buiklijders wenst te verplegen.
Bevat vele nuttige aanwijzingen. Heerst er niet altijd griep in Holland?

Isoline: 'Uren die men nooit vergeet'. In: Bataviaasch Handelsblad (woensdag 19 december 1894)
Midden op Atjeh, midden in de oorlog en midden in het oerwoud, het is 1881. Wie verwacht er dan nog een happy end? Toch lijkt dat erin te zitten, wanneer de dwangarbeider Amat zich aanbiedt voor een gevaarlijk klusje. Dwars door de vijandelijke linies heen de kompganie informeren dat er versterking nodig is. Maar is Amat te vertrouwen? Hij is kettingganger, en zegt onschuldig te zijn. Als hij terugkeert, zal men hem vrij laten. Amat gaat. En wat gebeurt er met de Europese KNIL-militairen?

Isoline: "'De genezing der melaatschen'. In: Indische schetsen. Beelden uit het verleden (1897)
Wat het ergste is aan dit verhaal, kan men nauwelijks zeggen. Is het dat vertrouwen, waarmeee de melaatsen in hun genezing geloven? Is het de dood van het jonge meisje Sarienten, of de verbittering van prins Dipono Negoro? Alles is even pijnlijk en ellendig. Maar de melaatsen blijven u blij. Denk: dat heet tegenwoordig lepra.

Isoline: 'Ma Baboe'. In: De Locomotief (maandag 9 mei 1898)
Het vreselijke is gebeurd. Het jonge meisje Elise heeft plotseling te pokken gekregen. De prognose van de westerse arts is uiterst ongunstig, Dan is er de oude Ma Baboe die Elise thuis zal verplegen en behandelen. Elise geneest. De arts ondervraagt Ma Baboe over haar methode. Dan laat de schrijfster heel duidelijk weten wat zij denkt over medicijnen en westerse artsen, en waar de echte waarde te vinden is. Als u ooit pokken krijgt.... lees dit verhaal en aarzel niet langer.

Isoline: Fiat Justitia. Indische novelle. (1904)
Het titelverhaal is al een knock out: hoogstaande officier wordt door fielt van een kolonel gepakt, wat uiteindelijk leidt tot zijn executie. U huilt bijna mee. De stijl is feitelijk, beschrijvend, en daaronder smeult de emotie. Het eindigt goed, in zeker opzicht althans. In het verhaal 'De Levende Brug' vertelt de schrijfster over een staaltje koloniale wreedheid van Daendels. Niet lezen als u goed wilt slapen.

Isoline: Javaan en Chinees (1902)
Opium, altijd draait het om de opium. Isoline beschrijft de handel en wandel, maar merkwaardig genoeg is er ook een passage waarna we ons opeens heel goed de aantrekkingskracht van het spul kunnen voorstellen. Na het titelverhaal van de bundel volgt het verhaal 'De laatste boeddisten op Java', dat gaat over opoffering en deugdzaamheid en andere mooie verschijnselen. Wat je noemt een tegenstelling, en daarmee interessant.