doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Annie Foore: De koloniaal en zijn overste (dl.1)
Den Haag: Thieme, 1879 (eerste dr.1876) (Guldens-Editie no.123)


Inhoudsopgave *

boekomslag

De koloniaal en zijn overste (1887), met voelbaar relief.

Voorwoord. Dit is een waar gebeurd verhaal, maar met verdichting. lezen

I. De Elwine vertrekt uit Nederland. De passagiers hebben gemengde gevoelens. lezen

II. Beschrijving van de Elwine. Eerste aanduidingen van de passagiers. lezen

III. Introductie van Samuel Bugg. Zeeziekte en offeren aan Neptunus. lezen

IV. Herstel na zeeziekte. Introductie van mevrouw Helmberg (de onbekende), Kitty Stark (blond nichtje van Bugg), een naamloze weduwe, mevrouw Krobs (die naar Java terugkeert), Lientje Riethaag (handschoentje), mevrouw Vuiste (echtgenote assistent-resident), een jonge pasgetrouwde vrouw, de oudere juffrouw Huigen, en Clara, dochter van de Overste Van Berkesteyn. lezen

V. Een week later. Positieve stemming onder de passagiers. Verkenning van Cadix. lezen

VI. Geen Cadix. Nadering van de baai van Gibraltar. De passagiers bespreken het uitzicht. Introductie August Halekamp (man met meisjesmond). Van boord. Vergelijking hoofdstraat Gibraltar met de Kalverstraat. De inwoners. lezen

VII. Verder belevenissen in de stad. Ergens iets drinken, gesprekken. Er blijkt een onbekende passagier aan boord te zijn, "met wilde oogen, een Sinjo." lezen

VIII. Juffrouw Huigen en Clara sluiten vriendschap. Clara vertelt haar over het overlijden van moeder. De markt in Gibraltar. Rijtuigtoer de bergen in. Historische informatie over de vesting van Gibraltar. Terugreis. lezen

IX. Weer de zee op. Goede sfeer aan boord. Beschrijving van de dag die lang duurt. Achtergrond en optreden van Kitty Stark, die naar Indië gaat om te trouwen. Beschrijving van haar aanbidders Halekamp, Altens, Kreisfeldt. lezen

X. Gedrag van Clara van Berkesteyn. Verhouding van juffrouw Huigen tot Gustaaf van Raven: zij had met zijn vader getrouwd kunnen zijn, nu voelt ze zich moederlijk t.o.v. Gustaaf. Hij is verliefd op Clara. Van mijnheer Vuiste hoort hij een en ander over de levenswandel van Clara's vader. Later ziet Gustaaf een rendez-vous van een onbekende vrouw en een man in de 'kleeding der kolonialen'. lezen

XI. In de salon van de Elwine: men speelt ganzenbord. Kitty en Lina over het huwelijk. Een schok: de Elwine is aangevaren. lezen

XII. Het fenomeen van de meevarende passagiers. Agitatie aan boord. Iedereen reageert anders; Bugg spreekt de mensen moed in. Men verwacht te sterven, Clara vertelt haar vader dat ze graag echtgenote en moeder had willen worden. Beschrijving van de tedere verhouding tussen Clara en haar vader. Orkaan, schip in zicht. lezen

XIII. In de ochtend ontstaat contact met stoomschip Venus. Technische problemen bij de reddingsoperatie. Herstel van de sfeer. De passagiers spreken over 'den Sinjo'. De koloniaal blijkt Julio te heten, hij verdraagt weinig. De passagiers (van de eerste klasse) spreken over beschaving en klassen. lezen

XIV. Een rukwind gooit Buggs tegen mevrouw Krobs aan, zij valt en sleept andere passagiers mee. Hilariteit en boosheid. Problemen van de Venus: ligt op ramkoers. lezen

XV. De schade valt mee. Beschrijving van de reactie van mevrouw Krobs en andere passagiers. De overste roept Clara ter verantwoording over haar gedrag tegenover Van Raven. Het vaderen van de overste. Achtergrond van de Van Berkesteyns. De opvoeding van Clara. lezen

XVI. Veilige aankomst op Malta. Beschrijving van Malta; passagiers gaan er logeren. lezen

XVII. Clara ondervraagt Van Raven tevergeefs over de gezondheidsconditie van haar vader. Daarna over zijn verleden. Uit zijn reactie begrijpt Clara dat Van Raven haar liefheeft. Juffrouw Huigen ziet hen samen en begrijpt de situatie meteen. lezen

XVIII. Toekomstdroom van Gustaaf van Raven; achtergrond: veel schuldeisers. Hij luistert een gesprek af tussen mevrouw Helmberg en Julio, de koloniaal. Gesprek met mevrouw Helmberg, die niet onthult wat haar relatie tot Julio is. lezen

XIX. Beschrijving van de koffieplanter Duriau, die als intrigant mensen tegen elkaar opzet. Wanklanken tussen de passagiers. Van Raven heeft hem door; hij weert Duriau's roddel over mevrouw Helmberg af. lezen

XX. De relatie tussen Van Berkesteyn en Clara is verkoeld, beide voelen dat de ander geheimen heeft. Vergeefse toenadering. Bij een uitstapje wil de overste liever niet dat mevrouw Helmberg meegaat. Die vroeg aan Clara of ze een broer had, wat natuurlijk niet zo was. lezen

XXI. Op Malta. Beschouwing van de reacties van de reizigers. Beschrijving van Malta. lezen

XXII. Beschouwingen van Malta, waarom men daar een blauwe bril draagt. Bezichtiging van het gouvernementspaleis en historische uiteenzettingen. lezen

XXIII. Bugg belooft aan Kitty dat ze bij hem altijd een thuis zal vinden; zij is opgelucht dat ze dus niet snel moet zien te trouwen. Bugg is ongerust als hij aan de reactie denkt van mevrouw Bugg. Kitty heeft niet genoeg geleerd om een betrekking te kunnen vervullen, Bugg vindt dat vreselijk. lezen

XXIV. Brand in het Operahouse. Reddingsacties van Kreisfeldt, die verliefd blijkt op een blonde zangeres. Clara, haar vader en Van Raven kijken naar de brand; vergelijking met brandend Rome. lezen

XXV. Katholicisme op Malta. lezen

XXVI. Hemelvaartsdag en vieringen, beelden en graftomben, de mystiek van de Maria-verering. lezen

XXVII. Van Raven bespreekt zijn verliefdheid op Clara met juffrouw Huigen, zijn pleegmoeder. Zij besluit Clara te peilen, maar deze zwijgt en ontwijkt vragen. lezen

XXVIII. Uitstapje naar de waterleiding. Mevrouw Helmberg maakt een afwijzend gebaar tegen Clara's vader; Clare heeft verdriet over het gebrek aan vertrouwelijkheid. Zelf blijft ze gesloten tegenover juffrouw Huigen. Clara vermoedt dat vaders geheim iets met mevrouw Helmberg te maken heeft. Beschrijving van de catacomben. Clara hoort mevrouw Helmberg huilen. lezen

XXIX. Laatste dag op Malta. Over mannen die 'helpen varen'. Via bootjes weer naar de Elwine. Opschudding als Julio, de koloniaal, te water raakt. Uiteindelijk springt mevrouw Helmberg hem na, hopend Julio te redden. Beiden worden gered. lezen

XXX. Weer aan boord. Verveling. Beschrijving van de damessalon. Gesprek over de kwaliteit van madera en het eten aan boord, in vergelijking met wat men in Holland gewend was. Bijna ontstaat er ruzie. lezen

XXXI. Herinneringen aan Holland, en hoe realistisch waren die eigenlijk. Mevrouw Helmberg onthult dat ze niet uit naastenliefde Julio is nagesprongen. Een week later. Positieve stemming onder de passagiers. Verkenning van Cadix. lezen

XXII. Voorlopige ontknoping. lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op De koloniaal en zijn overste (dl. 1). De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo