doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Louise B.B. : Njootje en Nonnie
In: Eigen Haard, 1906


Inhoudsopgave *

Eerste bladzijde van het feuilleton

Eerste bladzijde van het feuilleton

Aflevering 1: Indië. Marie Oudelink probeert haar zoon Njootje (Willem Frederik) te laten eten. Terugblik op haar veertienjarig huwelijk met Wim en hun aanvankelijke verdriet om het kinderloos zijn. Toenadering van een jong meisje uit de kampong. Wim lacht erom. Marie haat haar. Lezen

Aflevering 1 (vervolg): Marie en Njootje op de voorgalerij. Marie overpeinst de jaren op hun (gemengde) onderneming Tanah-Kaja, de gedeelde vreugde om het kind dat kwam en de teleurstelling toen Njootje verstandelijk gehandicapt bleek te zijn. Eenzaamheid van Marie. Lezen

Aflevering 2: Terugblik. Marie's zorg voor de kampongbewoners. Hoe Sarina door haar grootmoeder werd mishandeld, een thuis en een baan vond bij Marie, opgroeide, zwanger raakte van de blanke Victor Jansen en snel weduwe werd. Lezen

Aflevering 2 (vervolg): Terugblik. Njootje is geboren. Marie heeft haar zorgen gedelegeerd aan toekan mendjahit, die ook voor Sarina kinderkleertjes vraagt. Later komt Sarina haar bedanken en ze toont vol trots het lichtgekleurde meisje, dat, zo blijkt, naar Marie is genoemd. Ook dit meisje (Si-Itja) wordt door de grootmoeder mishandeld. Lezen

Aflevering 3: Si-Itja blijkt een voorliefde voor Njootje te hebben. Als ze komt, jaagt Marie haar weg. Wim moet lachen, Njootje lijkt contact te willen. Lezen

Aflevering 3 (vervolg): Confrontatie tussen Marie en Si-Itja. Wim komt met de bendy thuis en rijdt per ongeluk Si-Itja aan. Crisis. Marie gaat zorgen en laat de dokter komen. Consult. Lezen

Aflevering 4: Marie laat de oude grootmoeder naar het huis komen en geeft Si-Itja mee. Ze zorgt voor verpleging en laat zich op deh ooget houden van het herstel. Lezen

Aflevering 4 (vervolg): Veertien dagen later. Voorgalerij. Na deze tijd probeert Si-Itja weer dichterbij Nootje te komen. Terwijl Marie blijft doen alsof ze leest, ziet ze dat Njootje goed reageert op Si-Itja als ze met blokken spelen. Ze besluit Si-Itja om het bestwil van haar eigen kind aan te halen. Uitgebreid gesprek met Wim hierover.Lezen

Aflevering 5: Marie hoort dat de grootmoeder te ziek is om voor Si-Itja te zorgen en beveelt dat "Nonna Itja" in het huis gebracht zal worden. Nonnie moet Nederlands leren zodat ze met Njootje kan/mag praten en krijgt elke keer dat ze komt spelen te eten, schone kleren aan en allereerst een grondig bad. Omgang tussen Nonnie en Njootje. Lezen

Aflevering 6: Meer omgang tussen Nonnie en Njootje. Vooruitgang van de laatste. Lezen

Aflevering 6 (vervolg): Itja mag nu vaker bij Njootje komen. Baboe-njo vertelt dat kinderen in een verre kampong ziek zijn geworden en zijn overleden. Marie is euforisch over de vooruitgang van Njootje. Ze besluit voor Nonnie een goed tehuis te regelen wanneer Wim en zij naar Holland terugkeren. Lezen

Aflevering 6 (tweede vervolg): Toenemend contact tussen Nonnie en Njootje. Dan blijkt Njootje ziek. De dokter geeft geen hoop meer, Marie is radeloos. Ze wil met hem naar het gezondheidsoord Goenoeng Tingi, op uren afstand rijden. Ze gaan, Wim gaat mee. Lezen

Aflevering 7: Nachtelijke rit in het rijtuig. Wanhoop. Duisternis. Njootje ademt steeds anders en daarna niet meer. Lezen

Aflevering 7 (vervolg): Een stralende dag in Goenoeng-Tingi. Het rijtuig arriveert. Lezen

Aflevering 8 (slot): Gesprek tussen Wim, Marie en de geneesheer-directeur over Njootje. Na lang verblijf en herstel keert Marie terug op Tanah-Kaja. Confrontatie met herinneringen. Dan ziet ze Si-Itja, die dezelfde ziekte blijkt te hebben als Njootje. Marie besluit dit keer van de dood te willen winnen. Ondanks protesten van Wim gaat ze voor Nonnie zorgen. Lezen

Aflevering 8 (vervolg) Wim moet op reis voor zaken. Marie blijft liever bij Nonnie. Lezen

Aflevering 8 (tweede vervolg) Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op het feuilleton Nonnie en Njootje zoals dat verscheen in Eigen Haard in 1906. De acht afleveringen zijn lang, en daarom hier verdeeld over de webpagina's, waar mogelijk gebruik makend van witregels in het feuilleton. De verklarende voetnoten van Louise B.B. zijn omwille van de leesbaarheid in de tekst gevoegd.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo