doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Zwervertje
Amsterdam: L.J. Veen, 1922


Inhoudsopgave *

boekomslag

Zwervertje, met een omslag door L.A. Kortenhorst

I. Nederland, Banveld. Men praat over het Indische jongetje Philip Stuvinga, dat samen met zijn hulpbehoevende Hollandse vader woont. Philip doet altijd de boodschappen. Voor zijn vader is hij zorgzaam, al is hij nog maar een kind. Vader schrijft. Lezen

II. Philip gaat naar dokter Vreeburg en vraagt om een huisbezoek voor zijn vader. De echtgenote van de dokter kent Philips achtergrond: hoe zijn (Indische) moeder twee jaar geleden gestorven is, dat zijn vader (doctor natuurwetenschappen in Wageningen) sindsdien wat vreemd is. Philip denkt aan het sterfbed van zijn moeder. Zij liet hem beloven voor zijn vader te zorgen en vertelde over haar tweelingzuster Rose, ook op Java geboren. Gekibbel met vader over doktersbezoek. Er moet een verpleegster komen. Lezen

III. Dankzij Zuster Van Werve komt er weer een beschaafde sfeer in huis. Zij zorgt dat er een dienstbode komt; maar die gaat er helaas vandoor met wat zilver en huisraad. Vader wil nu niemand meer in huis. Philip draagt alle verantwoordelijkheid en gaat er slechter uitzien. Als hij op een dag thuiskomt, blijkt vader overleden. Philip is radeloos en besluit dan naar tante Rose te gaan, in Indië. Lezen

IV. Iedereen in Banveld heeft medelijden met het weesje. De dokter neemt hem in huis, en daarna gaat Philip naar een pleeggezin: een onderwijzer Pieters die een zoon (Frits) en een dochter (Mientje) heeft. Het adres van tante Rose is onbekend. Hier kan hij niet aarden: Frits is te zoet en Mientje is plaagziek. Lezen

V. Philip voelt heimwee naar Java en naar Tante Rose; hij wanhoopt hoe hij haar moet vinden. Hij besluit weg te lopen. Lezen

VI. Mientje vindt een brief van Philip, gericht aan zijn moeder of tante Rose. Zij drijft er de spot mee; wat Philip buiten zichzelf van woede brengt. De ochtend na dit gebeuren is Philip niet meer op zijn kamer. Lezen

VII. Uit de kranten heeft Philip informatie gehaald over de reis naar Indië. Hij besluit dienst te nemen op een mailboot en zo de oversteek te maken. Met de trein naar Amsterdam. Angstaanval. Via een list komt hij aan boord van een schip. Hij beveelt zichzelf in de hoede Gods aan. Angstaanval, waarin hij het bewustzijn verliest. Lezen

VIII. Philip ontwaakt in een bed; het schip is al op de Middellandse zee. Voorbij Genua sterkt hij aan. De passagiers houden een collecte om zijn reis te betalen. In Padang komt een familie (Koop) aan boord die de naam van zijn moeder weet: Gretha Maquin. Mevrouw Koop belooft navraag te doen naar zijn tante. Mevrouw Koop brengt Philip bij een kennis van haar op Meester Cornelis. Rosalie is met ene Jansen getrouwd, die administrateur is. Er zal een advertentie in de krant worden gezet; Philip krijgt onderdak bij kennissen. Lezen

IX. Ook bij de heer en mevrouw Dorpers heeft Philip heimwee. Hij leert Maleis en gaat om met de bedienden, vooral met de koetsierszoon Ali. Philip besluit zelf te handelen. Met hulp van Ali verandert hij in een Javaans jongetje; zo zal hij Tante Rose gaan zoeken. Ali brengt hem een eind weg. Lezen

X. Dokter Vreebrug schrijft de familie Dorpers de naam van Tante Rose: Jacobs-Maquin, haar man is administrateur op een suikerland nabij Bandoeng. Telegram van Tante Rose. Philip is helaas verdwenen. Aankomst van Tante Rose, een lieve verschijning die naar haar neefje verlangt. Lezen

XI. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Zwervertje (1922). Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo