doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Emma van Angelbeek: Gedichtjes
[Uitgever onbekend], Salatiga, 1911


Mooie Laan

's Ochtends bij 't ochtendgloren,
Als ik voor me henen staar
Kunt ge steeds m'opnieuw bekoren,
Fiere boomen naast elkaar!

Tjemaras, slank omhoog geheven,
Naar de reine, blauwe lucht,
Met goud heeft U de zon omgeven,
En door uw takken 't windje zucht!

In nevelenkleed of zonnetooi,
Tjemaras, 'k vind U immer mooi!
Uw naalden zijn als haar zoo fijn,
't Is of 't zijden draden zijn! -

Zonder praal of groote luister,
Richt g'uw stammen naar omhoog,
En heft er van der aarde duister,
Naar boven steeds ons aller oog.


inhoud | volgende pagina