doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Thérèse Hoven: Nonnie. Indische schets
In: Op de hoogte. Maandschrift voor de huiskamer, maart 1909


Inhoudsopgave *

Eerste bladzijde van de schets.

Eerste bladzijde van de schets.

Een onderwijzeres (de ik-figuur) vertelt het verhaal van Nonnie Verdam, die van haar Hollandse vader naar Nederland moet komen. Nonnie voelt zich hier niet thuis, haar vader is in haar geteleurgesteld en haar Javaanse moeder mist haar. Racistische opmerkingen onderbouwen een pleidooi om Indische kinderen in Indië te laten. Ook aanwezig bescheiden maar puntje kritiek op he tconcubinaat: "

Nooit zal ik dien dag vergeten en nooit, in mijn geheele leven, heb ik dieper beseft, welk een onoverbrugbare klove er bestaat tusschen het ras, dat in de kolonie thuis hoort, en dat der overheerschers, die er zich gevestigd hebben en het beste van alles wegnemen, om het nu maar eens, triviaal, uit te drukken." Lezen

Verantwoording

De inhoudsopgave is gebaseerd op de 'Indische schets' Nonnie zoals die verscheen in Op de hoogte, maart 1909, pag. 168-171, twee kolommen op een pagina. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo