doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Jeanne Reyneke van Stuwe: Met den handschoen. Indische schetsen
Amsterdam: L.J. Veen, 1915


Inhoudsopgave *

boekomslag

Met den handschoen. Indische schetsen

Met den handschoen

Zij zaten in de achtergalerij aan het ontbijt: Gina, haar man en haar zuster Betty.
Frits praatte vroolijk, en plaagde Betty, maar Gina zag heel goed, hoe nerveus Betty was, en hoeveel inspanning het haar kostte, om Frits met een enkel woord of een flauw glimlachje te toonen dat zij hem had verstaan. lezen

Het recht van den zwakste

Aan de rijsttafel had haar vader gesproken over de feestelijkheden, waarmede de zegevierende troep zou worden ingehaald, en welke eerbewijzingen den legercommandant, die de expeditie zelf had geleid, ten deel zouden vallen. lezen

Bekentenis

Neuriënd verschikte Emma de Gloire de Dijon rozen in de kristallen tafelvaas; wat waren ze weer prachtig vanmorgen, en wat een geur!
Liefkoozend boog zij zich over de bloemen, die in de warme, zuivere lucht hun kelken openden als bekers van donker goud. lezen

Een "kabar kawat"

De mail was aan.
Met haar brieven en bladen was Agnes gaan zitten in haar gezellige binnengalerij, die met twee ramen links en rechts uitzicht gaf op het erf. lezen

Jaloezie

- Weet je 't nog, Truus, hoe je me met alles hielp, toen ik pas in Indi#235; kwam?
- Ja, jij was ook zoo'n echte orang bahroe als ik ooit van m'n leven heb gezien. 't Was 'n lust voor me, om je te helpen, want jij vond alles even typisch en leuk, en wou alles maar koopen en koopen. lezen

Zijn Kind

- Wat scheelt het kind toch? vroeg hij aan de oude baboe, ongerust, dat Jantje nog steeds dezelfde verschijnselen vertoonde als den vorigen dag. lezen

Gouvernante

In de achtergalerij bij de groote middentafel, waarop schoolboeken en atlassen lagen, zat Alice, in een witten baby-peignoir, met strikken van turkoois blauw lint; het mooie donkere glanzende haar in een eenvoudigen kondeh op het achterhoofd vast-gestoken. lezen

Het Geheim

Zij zaten 's avonds bij elkaar, terwijl hij nog wat werkte, of de couranten las, en zij met een handwerkje bezig was, in zijn gezellige kamer, terzij van de voorgalerij. lezen

Ondanks alles

Zij stond op de bovenste der marmeren treden, die van de voorgalerij leidden naar het erf. Zij had haar kindje op den arm, en nam het fijne handje, en liet het daarmee zijn vader goedendag wuiven, die juist weg-reed naar zijn dagelijksch werk, en zich nog eens omkeerde, en vroolijk groette met zijn hoed. lezen

Het Offer

Zijn vrouw zat met de meisjes en de logéetjes, in de voorgalerij, te wachten op zijn komst, om te kunnen gaan rijsttafelen.
Hij zag hen dadelijk, toen hij het erf opreed, en een moede trek kwam er om zijn lippen. lezen

Het groote leed van Indi#235;

- Vrouw, zei Herman, en legde zijn beide handen op Lisa's schouders. Wend je niet aldoor van me af, stoot me niet telkens terug... Laat 't vertrek van Hansje ons niet verwijderen van elkaar. We zijn nu alleen op elkander aangewezen: laten we troost zoeken, waar we die toch alleen maar vinden kunnen, bij elkaar. lezen

De ivoren Waaier

Zij had van Frank van Waardenburg als cadeau voor haar philippine, die zij met hem had, een uitgesneden waaier gekregen.
Zij had hem aan haar man laten zien, die er minachtend zijn neus voor had opgehaald: Galanteriewerk bromde hij nonchalant. lezen
* Verantwoording
De inhoudsopgave is gebaseerd op het genoemde boek.
De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van de auteur.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.
Vilan van de Loo