doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Tante Betje. Toneelstukje in één bedrijf.
(Toneelstukjes voor Dames, 2e Serie, No. 3)
Culemborg: Bom & Olivierse, [1900 of 1901].


[42:]

DERTIENDE TOONEEL.

J uffr o u w D u m o n t, H e t t y.

Hetty:

(erg opgewonden en druk). Juf, ik bedoel juffrouw! Weet U ook waar Ma is? Tante Betje is reeds lang weg.

Juffrouw Dumont:

Neen, Ik weet het niet.

Hetty:

Juffrouw is U verliefd.

Juffrouw Dumont:

(opschrikkend). Wat…?

Hetty:

(gierend). 't Is zeker waar om dat U zoo boos wordt ce n'est que la vérité qui blesse.

Juffrouw Dumont:

Zoo'n ongepaste taal! Hoe kom je er aan?

Hetty:

(nog harder lachend). Uw zakdoek hangt uit uw zak.

Juffrouw Dumont:

(boos). Hetty, ik verzoek U die aardigheden voor U te houden. Ik ben er niet van gediend.

[44:]

Hetty:

(ter zijde). 't Is geen zakdoek. 't Is een brief (hardop) Juffrouw vindtU het niet eenig van mijnheer Philipsen?

Juffrouw Dumont:

(stijf). Wat bedoel je?

Hetty:

(vleiend). Kijkt U toch zoo boos niet. 't Is alles immers maar gekheid!

Juffrouw Dumont:

(uit de hoogte). Op die gekheid ben ik niet gesteld. Maar wat wou je zeggen?

Hetty:

Dat Mama eten heeft moeten zenden aan mijnheer Philipsen en dat hij van avond hier komt dineeren?

Juffrouw Dumont:

(gemaakt onverschillig:) -Zoo! (terzijde). Hoe zal ik hem onder de oogen durven komen?

Hetty:

Vindt U het niet leuk?

Juffrouw Dumont:

Ik zie er niets leuks in, Hetty, wil je die boeken wegbergen. Uw Mama heeft er mij al een zeer onaangename opmerking over gemaakt en dan liefst in tegenwoordigheid van een mensch als Mevrouw Harders.

[45:]

Hetty:

Zij is wat een goed mensch hoor! (binnensmonds). Misschien beter dan U.

Juffrouw Dumont:

Zei U wat?

Hetty:

O neen! Om die boeken wil ik geen ruzie hebben. Wij moeten toch dadelijk eten.


inhoud | vorige pagina | volgende pagina