doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Tante Betje. Toneelstukje in één bedrijf.
(Toneelstukjes voor Dames, 2e Serie, No. 3)
Culemborg: Bom & Olivierse, [1900 of 1901].


Inhoudsopgave *

boekomslag

Een toneelstuk waarin bewezen wordt dat vrouwen die kennis hebben van obat, vaak ook gezond verstand bezitten.

Eerste toneel. Batavia. Juffrouw Dumont wil haar leerlinge aardrijkskunde bijbrengen, maar Hetty Erlburg leert liever de geografie van haar eigen land: Indië. Hetty suggereert dat mijnheer Philipsen een oogje heeft op de juf. Lezen

Tweede toneel. Mevrouw Erlburg vertelt de juf dat de dokter altijd zo laat komt en dat ze daarom mevrouw Harders, tante Betje, laat komen. Juf doet schamper over kwakzalvers, mevrouw verdedigt haar: tante Betje heeft een grote kennis van Indische kruiden. Lezen

Derde toneel. Juffrouw Dumont geeft tegen Hetty af op Indische kruidendokters. Lezen

Vierde toneel. Tante Betje arriveert: ze heeft een druk leven, want ze geneest ook liefdesproblemen. Mevrouw Erlburg heeft daar twijfels over. Lezen

Vijfde toneel. In een briefje vraagt mijnheer Philipsen aan mevrouw Erlburg om middageten; zijn kostjuffrouw is verdwenen. Lezen

Zesde toneel. Tante Betje ontdekt dat de juf verliefd is op mijnheer Philipsen. Ze geeft de juf obat attie om in zijn eten te doen. Lezen

Zevende toneel. Hetty vindt dat juf raar doet. Lezen

Achtste toneel. Aan Tante Betje vraagt Hetty om obat attie voor de juf: want als juf getrouwd is, kan Hetty gepresenteerd worden. Lezen

Negende toneel. Mevrouw Erlburg vindt dat Hetty raar doet. Lezen

Tiende toneel. Tante Betje vertelt mevrouw Erlburg alles en zet met haar een complot op. Lezen

Elfde toneel. Mijnheer Philipsen heeft de juf een briefje geschreven. Lezen

Twaalfde toneel. De juf schaamt zich over haar gebruik van obat attie. Lezen

Dertiende toneel. Hetty vertelt juf dat mijnheer Philipsen komt dineren. Lezen

Veertiende toneel. Ontknoping van het complot Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Tante Betje. Toneelstukje in één bedrijf, uitgegeven als (Toneelstukjes voor Dames, 2e Serie, No. 3) in Culemborg: Bom & Olivierse, [1900 of 1901].Daarin zijn de scènes alleen genummerd. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo