doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Tante Betje. Toneelstukje in één bedrijf.
(Toneelstukjes voor Dames, 2e Serie, No. 3)
Culemborg: Bom & Olivierse, [1900 of 1901].


[34:]

ACHTSTE TOONEEL.

T a n t e B e tj e, H e t t y.

(Hetty naar tante Betje loopend en voor haar neerknielend). O, Tante! Ma zegt dat de paarden wachten en als U Njotje nog zien wil, dan moet ik U bij hem btengen - maar ik moet U eerst gauw iets vragen.

Tante Betje:

Vraag gerust, Djiewa! [Mijn ziel!:]

Hetty:

Heeft U geen obat atti bij U daar in dat kistje.

Tante Betje:

Wat voor jou, nu al? Astaga!

Hetty:

Neen, neen! Niet voor mij! U zei zooeven ik zal wel een atti krijgen zonder obat maar 't is voor een ander.

Tante Betje:

Een ander en sapa itoe? [Wie is het dan?:]

Hetty:

Ik zal het U vertellen maar gauw

[35:]

naar Njotje en uw koetsier wacht. 't Verveelt mij zoo dat leeren en ik mag nog niet gepresenteerd worden vóór dat de juffrouw getrouwd is en nu is er iemand die maakt haar het hof maar hij durft haar niet vragen heeft hij Pa gezegd omdat zij zoo stijf is en als U hem wat. . .

Tante Betje:

Loh! Dat kind!

Hetty:

Dat is nu alles, En nu toevallig zendt Ma hem eten naar het kantoor, dan doe ik 't er gauw in en - en wie weet! Misschien vraagt hij haar reeds van avond. Alle menschen zijn bang voor juffrouw Sabine! Ze noemen haar een ijskegel maar als men verliefd is, heel, heel erg verliefd, dan hindert dat niet, ja tante!

Tante Betje:

(in 't kistje schommelend). Tobat die kinders, zoo klein als vingergoeden en zoo wijs. . .

Hetty:

(opgewonden). Dus geeft U mij iets?

Tante Betje:

(ter zijde). Doe dan maar alles in zijn eten. - Hij krijgt lekkere kost die vent. (geeft haar een doosje.)

Hetty:

Dank U, dank U! (zij zoent tante Betje en vliegt weg, maar bij de deur komend roept zij zich omkeerend zeer gejaagd): Niet aan Ma zeggen!


inhoud | vorige pagina | volgende pagina