doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Tante Betje. Toneelstukje in één bedrijf.
(Toneelstukjes voor Dames, 2e Serie, No. 3)
Culemborg: Bom & Olivierse, [1900 of 1901].


[39:]

ELFDE TOONEEL.

V o r i gen, Ju f f r o u w D u m o nt
verdiept in een brief, dien zij haastig wegbergt als zij de beide anderen ziet.

Mevrouw Erlburg:

(een beetje effen tot juffrouw Dumont). Wil U de boeken even wegbergen juffrouw Dumont?

Juffrouw Dumont:

(in de war). Ik dacht dat - dat - Hetty…

Mevrouw Erlburg:

Iemand moet het doen. Zoo blijven ze slingeren, (tot tante Betje) U gaat even mee naar Njotje?

Tante Betje:

En dan moet ik weg, al zoo laat. Dag juffrouw!

Juffrouw Dumont:

(verstrooid). Dag mevrouw! (fluistert haar haastig toe) Hij heeft geschreven.

Tante Betje:

Allah tobat! Nu al!

Juffrouw Dumont:

't Kan de uitwerking nog niet zijn. - O, was ik er niet mee begonnen!


inhoud | vorige pagina | volgende pagina