doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Tante Betje. Toneelstukje in één bedrijf.
(Toneelstukjes voor Dames, 2e Serie, No. 3)
Culemborg: Bom & Olivierse, [1900 of 1901].


[27:]

VIJFDE TOONEEL.

V o r i g e n.

(Bira brengt Mevrouw een briefje). Dari toewan!

Mevrouw Erlburg:

Excuseer mij, Mevrouw, 't is een briefje van mijn man. (Zij leest.) - Zijn vriend Philipsen heeft van morgen zijn kostjuffrouw verloren, dat wil zeggen zij is spoorloos verdwenen - met achterlating van meer geld dan schulden en nu vraagt hij mij of ik tegelijk met zijn lunch of ik wat eten zenden wil voor Philipsen. - Ik moet dadelijk met Kokkie spreken. - Zoo dadelijk ben ik terug. U blijft toch nog even tante Betje?

Tante Betje:

Ja, ik moet nog even kijken naar Njo.

Mevrouw Erlburg:

Hetty, kom je mij helpen.


inhoud | vorige pagina | volgende pagina