doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

E. Overduyn-Heyligers: Als de Sennah's bloeien
Den Haag, 1924 (eerste dr. 1910)


Voor een nieuwe uitgave van "Als de Senna's Bloeien" vraagt de auteur mij om een voorwoord. Moet dat? Laat het dan dit zijn;
Mij is geen Nederlandsche roman bekend, waarin de Javaansche psyche - gezien door het oog van ons Westerlingen - in zóó boeienden vorm en in zoo een levende plastiek wordt uitgebeeld als in dit werk van Mevrouw E. Ouerduyn Heyligers.
"Als de Sennah's Bloeien" is niet doortrokken van den onderhoudenden humor en den crittschen Westerschen geest van een Bonsels "Indienfahrt", maar daardoor juist houdt het onze aandacht gebonden in de door en door Indische atmosfeer.
Dit werk van Mevrouw Overduyn- Heyligers is eenvoudig; maar dichterlijk toch ook in hooge mate - Het wekt herinneringen uit vervlogen dagen, die, nu ze voorbij zijn, mooi schijnen.

J. Fabricius


inhoud | vorige pagina