doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Angeline's beloften
Geïllustreerd. Alkmaar: Gebr. Kluitman, [1926]. Eerste dr. 1879


Inhoudsopgave *

boekomslag

Een typisch "Kluitman" ontwerp, de uitgeverij die vele meisjeboeken uitbracht.

I. Batavia. Angeline de Roze viert haar twaalfde verjaardag. Vader en moeder geven haar mooie cadeaux en van haar broer Dolf, die in Nederland is, krikgt ze het boek over Robinson Crusoë. Lezen

II. Angeline ontvangt vriendinnen: de arme en lieve Jeanne, en de rijke en ietwat krengerige Emilie. Lezen

III. Gezellig samenzijn met andere kinderen, er is Javaanse muziek. Meneer de Roze vertelt zijn echtgenote dat ze financieel achteruit zijn gegaan. Op school hoort Angeline het ook. Alle toekomstplannen zijn vervlogen, ze moeten nu verhuizen naar een kleiner woning. Lezen

IV. De teruggang is duidelijk merkbaar. Emilie is zelfs niet meer aardig. Angeline's moeder ziet vaker dan ooit bleek. De volgende verjaardag van Angeline is aanzienlijk soberder. Toch is ze gelukkig. Lezen

V. Angeline is bang dat haar moeder dood gaat. Lezen

VI. Na een moeilijke nacht overlijdt mevrouw De Roze. Meneer accepteert een aanbod om als kommensaal bij vrienden in huis te komen en besluit Angeline naar familie in Nederland te sturen. Lezen

VII. Wederom vendutie. Angeline zal bij tante Rudolphine in huis komen. Van Dolf hoort ze tot haar verdriet niets. Afscheid bij de Boom. Lezen

VIII. Holland. Het valt Angeline tegen bij tante Rudolphine, ook al lijkt de inwonende nicht Lucie aardig. Dolf is op school en blijft lang weg. Lezen

IX. Tijdens het diner komt Dolf binnenvallen, hij is luidruchtig en lijkt onverschillig. Angeline schrikt van hem. Lucie legt haar levensomstandigheden uit aan Angeline. Zij mist haar moeder erg en huilt zich in slaap. Lezen

X. Koffers uitpakken. Commentaar op de Oost. In Dolfs kamer legt Angeline een portretje van moeder; daardoor komen ze eindelijk wat nader tot elkaar. Het is niet gezellig bij tante, vooral niet door die herhaalde negatieve opmerkingen over de Oost. Lezen

XI. Oom Jozef komt Angeline bezoeken, hij vertelt over zijn broer Karel en zijn herinneringen aan Angeline's moeder. Of Angeline komt logeren in de vacantie. Ze voelt zich eindelijk een beetje geliefd. Lezen

XII. Angeline doet haar best op school, maar Dolf niet. Een docent komt zeggen dat hij drie dagen niet is geweest. Dolf laat aan zijn zusje zien waarom: hij heeft een miniatuurkerk ontworpen en van hout gebouwd. Zijn passie is de architectuur. Tante begrijpt het niet en Angeline moet beloven hierover te zwijgen. Dat is haar belofte. Lezen

XIII. De winter is voorbij, en ook een verjaardag van Angeline. Dolf blijkt niet de schenker van "Robinson Crusoe", mama had het uit zijn naam gegeven. Later zullen ze samen op Java gaan wonen, besluiten de kinderen. Intussen escaleert de verhouding tussen Dolf en tante. Lezen

XIV. Lucie gaat uit logeren. De kinderen zoeken elkaar vaker op. Lezen

XV. Dolf en Angeline gaan samen uit, naar "De gekroonde Leeuwerik," een theetuin met restaurant. Zij sluit vriendschap met meisjes, hij ontmoet een architect (mijnheer Périssé) die graag meer contact wil. Dolf gaat ontevreden over zijn leven naar huis. Lezen

XVI. Tante verbiedt Angeline naar een feestje te gaan; ze vereenzaamt. Dolf ook, en hij wrokt erover dat hij zijn passie niet mag ontwikkelen. Périssé zegt hem naar Brussel te komen, waar hij woont. Hij praat er met Angeline over. Dan komt tante, woedend over nieuwe klachten, en zij verbrandt Dolfs laatste ontwerp. Tegen Angeline zegt hij weg te zullen gaan. Lezen

XVII. Dolf is weg en tante acht Angeline medeplichtig. Een briefje van Dolf bevestigt haar in die gedachte.Tante vindt dat Angeline maar naar de ooms moet gaan. Lezen

XVIII. Angeline voelt zich weggejaagd. Oom Karel en Oom Jozef halen haar van het station af en haar hartelijk. Of ze zich oom Karel nog herinnert, die vroeger veel in Batavia kwam. Anton spreekt ook Maleis, net als Angeline.Lezen

XIX. Aankomst in "Koningsbosch" en wederom hartelijke ontvangst met positieve opmerkingen over de oost. Lezen

XX. Angeline vertelt aan oom Anton hoe belangrijke beloften voor haar zijn. Gezelligheid. Ze voelt zich thuis. Lezen

XXI. Dolf neemt de trein naar Brussel. De reis valt erg tegen. Verblijf in Antwerpen. Hij wordt opgenomen in het gezin Périssé. Lezen

XXII. Angeline krikgt bericht dat haar vader is overleden. Ze wordt er ziek van, en de ooms zorgen goed voor haar. Via tante laat Dolf aan zijn zusje weten dat ze van hem niet veel meer zal horen. Lezen

XXIII. Weer is er een winter voorbij. Angeline krijgt eindelijk weer plezier in het leven, al heeft ze vaak treurige gedachten. Oom Karel komt op het idee haar naar kostschool te sturen. Discussies. Ze gaat naar de school van Madame Bonnier, die 20 leerlinges heeft. Lezen

XXIV. Iedereen van het Instituut Bonnier is tevreden over Angeline. Hereniging met Emilie, die voor haar opvoeding in Holland is, geheel alleen. Lezen

XXV. Madame Bonnier laat haar leerlinges naar een paardenspel in de stad gaan. Emilie krijgt kritiek en verdraagt dat slecht. Men begrijpt niet hoe Angeline zo lief kan zijn, omdat ze toch ook een Indisch meisje is. In het paardenspel ziet ze haar broer terug, vermomd als nar. Ze schrikt en twijfelt. Lezen

XXVI. Angeline en Emilie gaan de stad in. Als ze Rudolf denkt te zien, loopt ze op hem af. Weer moet Angeline beloven dat ze niets zegt. Ze doet het. Lezen

XXVII. Angeline is Emilie kwijtgeraakt maar weet haar terug te vinden. Nieuwsgierige vragen kan ze niet beantwoorden, vanwege haar belofte. Lezen

XXVIII. Verhoor door Madame Bonnier, tevergeefs. Men heeft Madame gezegd dat een van haar leerlinges met een clown is gezien. Angeline blijft zwijgen. Lezen

XXIX. Weer bij Madame Bonnier, die zegt de ooms te moeten schrijven en als Angeline blijft zwijgen, moet ze van het pensionaat af. De brief wordt evenwel door de postbode kwijtgemaakt, die hierover zwijgt.Lezen

XXX. Emilie roddelt. Een dienstmeisje brengt Angeline een brief waarin staat dat Dolf ziek ligt in Breevoort, drie uur met het rijtuig. Een paardrijder heeft haar gevonden. Angeline stapt in. Lezen

XXXI. Oom Karel arriveert op het pensionaat, hij was ongerust. Samen met Madame Bonnier begrijpt hij wat er aan de hand is. Na verwikkelingen vinden ze broer en zus terug. Lezen

XXII. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Angeline's beloften (zesde druk). Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo