doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Het Boschmeisje
Amsterdam: L. J. Veen, tweede dr., zr. jr. (oorspr.1903)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Een van de vele edities van Het Boschmeisje.

I. Frankrijk, Chalons, circa 1700.Op kasteel Soigny geeft gravin d'Armentières een feest voor haar broer Raoul de Soigny, die na jaren lange dienst voor het vaderland terugkeert. Ondanks zijn weerzin doet hij mee. Men hoort geschreeuw. Lezen

II. De bedienden vertelden dat er een wild vrouwelijk schepsel in het bos woonde. Raoul wil haar zoeken. Lezen

III. Raoul spreekt met Antoine den boschwachter over het schepsel. Hij adviseert een klopjacht. Lezen

IV. Klopjacht. Confrontatie met het boschmeisje, dat gevangen wordt gezet. Een arts adviseert over de behandeling van het meisje. Lezen

V. Crisis van het boschmeisje dat merkt opgesloten te zijn. Simone, een nichtje van den graaf d'Armentières, voelt mee en wil door liefde en zachtheid het vertrouwen van het boschmeisje winnen. De dokter gaat accoord met het besluit van de jonkvrouwe. Lezen

VI. Confrontatie tussen de gravin en het boschmeisje. Beiden zijn erna ovverstuur. Lezen

VII. Simone bij het boschmeisje. Wederzijdse toenadering. De gravin knipt nagels en haren van het boschmeisje af. Toch verlangt ze naar de vrijheid. Lezen

VIII. Nieuwe crisis van het boschmeisje. Lezen

IX. Het boschmeisje verzwakt in de loop der weken. Als Simone haar een eekhoorntje geeft, zuigt ze het bloed daaruit. Raoul gaat terug naar Versailles. Wanneer de gravin en Simone het boschmeisje in de natuur laten, doodt ze meteen een eekhoorn. Ze wil weer weg, maar kan geen weerstand bieden aan de stem van Simone. Lezen

X. Raoul is terug en ziet hoe het boschmeisje zich gedraagt onder invloed van Simone; tussen hen groeit een hechte band. Het boschmeisje loopt weg. Lezen

XI. Simone lokt het boschmeisje terug, ze lijkt blij te wezen weer in het kasteel terug te komen. Lezen

XII. Opvoeding door Simone: praten, luit spelen. Wanneer de familie naar Parijs gaat vertrekken, mag het boschmeisje mee, Simone wil niet van haar scheiden. Lezen

XIII. Reis per koets naar Parijs; overnachting in een klooster. Raoul vreest dat Simone teveel van het boschmeisje houdt om oog voor hem te kunnen hebben. De koningin van Polen wil het meisje zien; ontmoeting. Lezen

XIV. Aankomst in Parijs. Raoul bezoekt de natuurvorscher en wereldreiziger, monsieur de la Condamine om vragen over de herkomst van het boschmeisje te stellen. Ze zal aan het hof voorgesteld worden en De la Condamine ontmoeten. Lezen

XV. Commotie aan het hof over het boschmeisje. Ze draagt een fantasiecostuum. In het kabinet van De la Condamine reageert het meisje op voorwerpen uit de Molukken. Aan het hof herkent een Amsterdammer (mijnheer van Oudenaarde) de taal die ze spreekt; Maleis. Lezen

XVI. Tweede bezoek aan De la Condamine. Ze blijkt afkomstig uit Menado, eiland Celebes. Bezoek van de hertog van Orléans; hij verzoekt het boschmeisje bij de doop Louise te noemen. Gesprekken over het boschmeisje. Lezen

XVII. In het klooster Sainte Marie de Bon Secours wordt het boschmeisje ondergebracht om te worden voorbereid op haar doop, ze zal heten: Marie Louise le Blanc. Pijnlijk afscheid van Simone. Lezen

XVIII. Geleidelijk went Marie Louise aan het kloosterleven; wel trekt haar verblijf veel aandacht. Ze is blij dat ze mag worden als alle andere kinderen. Lezen

XIX. Doopdag van Marie Louise in een zeer feestelijk aangekleed klooster. Marie Louise belooft voor Simone te bidden en op haar verzoek ook voor Raoul. Na de doop komt Marie Louise weer te wonen bij de familie d'Armentieres. Lezen

XX. Amsterdam, Herengracht. Brechje en Cornelis Voornwijck treuren om het verlies van hun zoon Arie, zijn vrouw en kind in een schipbreuk. Bezoek van Philip van Oudenaarde, die hen vertelt over het boschmeisje. De beschrijving en het citeren van 'Baboe Samila' doet het echtpaar vermoeden dat het boschmeisje hun kleindochter is. Lezen

XXI. Neef Hendrik reageert knorrig op het nieuwe. Gevieren gaan ze op reis naar het boschmeisje. Lezen

XXII. Parijs. Simone en Raoul gaan trouwen. Het boschmeisje voelt een moordzuchtige emotie ten opzichte van Raoul. Ze wil geen getuige zijn van de huwelijksvoorbereidingen en gaat daarom het klooster in. Aankomst van een deel van het Hollandse gezelschap; Philip van Oudenaarde mag met Marie Louise spreken. Lezen

XXIII.Aankomst van de rest van het Hollandse gezelschap. Het boschmeisje blijkt ontvoerd te zijn. Ontsteltenis. Lezen

XXIV. Marie Louise ontsnapt aan n Hendrik en zijn handlanger. Lezen

XXV. Algehele ontsteltenis; Marie Louise zwerft door de bossen van Parijs maar ze merkt het ontwend te zijn. Ze meent beschutting te hebben gevonden bij "Gros Pierre" en zijn vrouw. Lezen

XXVI. Gros Pierre vraagt losgeld. Simone is zeer overstuur. Het boschmeisje ontsnapt. Lezen

XXVII. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Het Boschmeisje. Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo