doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

F.[enna de Meyier]: verhalen
inDe Indische Gids


Inhoudsopgave *

boekomslag

Paginavoorbeeld uit De Indische Gids (1908)

I.: 'Beterschap', In: De Indische Gids, 1903: hoe zij door ziekte en uitputting 'naar boven' moet en daar herademt. :Hoe lang ze beweegloos gezeten had, wist ze niet meer. Zij voelde zich zoo verlicht, zoo zalig, als bevrijd van een vreeslijk lijden. Toen hoorde ze opeens een zwaren stap en voelde, ook zonder het hoofd te wenden, dat het haar man was. Zij strekte langzaam haar armen uit en hij, bij haar nederknielend, drulkte haar zwijgend aan zijn hart.

Lezen

II.'Een Eenzame'. In: De Indische Gids 1901: Over de eenzaamheid van Betty van Doorn en de onmacht van haar echtgenoot. "Waar dacht ze eigenlijk aan? Ze wist het zelve niet. Ze liet haar gedachten maar dwalen, zonder toom, zonder lust... Maar telkens vandaag, moest zij denken aan wat haar man gezegd had, dien morgen! "Als je je zoo laat gaan, wordt je nog eens zenuwziek". Lezen

III. 'Eene Javaansche Moeder. Oorspronkelijke schets.' In: De Indische Gids, 1903: over Semia die achterblijft: "Maar de droefheid was niet groot geweest in haar hart. Zij had hem trouw gediend en hij had haar goed betaald, maar hij was ruw geweest en onbegrijpelijk onkiesch voor haar oostersche natuur die zijn westersche onbeschaafdheid altijd gevoeld had als onoverwinnelijk antipathiek. Twee zonen had hij van haar gehad en naar Holland gezonden. Kleine Anta was nu alles wat haar restte." . Lezen

IV 'Zijn vrouw'.In: De Indische Gids 1908: over de onvermijdelijke achteruitgang van de Hollandse man, gezien door de ogen van zijn echtgenote;"Misschien na hun tweede overplaatsing, toen zij daar in de Molukken zaten, ver van alle beschaving, van alle aanraking met de Europeesche wereld. Hij was toen gaan brommen, werd humeurig en verdrietig, dronk meer dan gewoonlijk en speelde elken dag op de kleine soos met Indische mannetjes waarvan hij de wee-maakende kletspraatjes begon te beschouwen als de eenige afleiding van zijn leven - van lezen hield Henk niet . Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op de verhalen van Fenna de Meyier zoals vermeld in De Indische Gids. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het editie. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo