doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: 'Verloren Smart'
In: Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen
Onder redactie van Mr. M.G.L van Loghem.
Amsterdam: Loman & Funke, 1901 (tw. dl.)


Inhoudsopgave *

titelpagina

De titelpagina van de bundel.

I. Batavia. Gesprek tussen George Woudsma en een vriend over de jonge weduwe Olga Courtney, eens getrouwd met Henri van Naerden. Dan rijdt er een rijtuig langs waarin zij zit. George verbleekt. Lezen

II. In zijn hotelkamer denkt George terug aan zijn ontmoeting met Olga, hoe hij haar liefkreeg en zij van Henri ging houden. Zijn vriend. George vroeg toen spoedverlof aan voor Europa en is nu terug. Olga is weer vrij, bedenkt hij, of misschien in de rouw. De wereld roddelt over haar vermogen tot feesten. Hij besluit haar op te zoeken. Lezen

III. Menteng. George is op bezoek bij mevrouw (Alice) De Hensz, Olga woont bij deze zuster in. Gesprek over het vreemde rouwproces van Olga. Dan komt Olga, en zij lijkt veranderd. Harder geworden. Ze weert George af als hij persoonlijke vragen stelt. Lezen

IV. Gesprek tussen de twee zusters over het verleden en over George. Olga weigert ook nu in zichzelf te keren. Alice stuurt George een briefje waarin ze vraagt Olga te redden. Lezen

V. Een jaar na het overlijden van Henri. Olga weigert naar het kerkhof te gaan. Ze is zeer emotioneel. George komt op bezoek en het gesprek gaat onder andere over liefde. Zij zegt dat Henri zelf haar het geloof in liefde ontnomen heeft, want na zijn dood kwam er een brief van een vrouw. Lezen

VI. George doorleeft een morele crisis. Hij weet de toedracht achter Henri´s brief. Vertelt hij die niet aan Olga, dan heeft hij een kans dat ze met hem trouwt. Vertelt hij het wel, dan zal ze met terugwerkende kracht weer van Henri houden en over hem rouwen. Lezen

VII. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op het verhaal 'Verloren Smart' zoals verschenen in Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo