doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Anna de Savornin Lohman: 'Roem' uit Miserere
Amsterdam: P.N. van Kampen en zoon,
[1897], eerste druk 1895


Inhoudsopgave *

boekomslag

Rosa Marina, met een fascinerende titelheldin.

I. De kinderen Henning en Marie. Zij vermaant hem de hond niet te slaan en zegt later met hem te willen trouwen. Henning belooft het. Lezen

II. Henning is nu kadet. Hij is eerzuchtig. Lezen

III. Grootvader van Helsdingen ontvangt een brief van Henning dat zijn hij hem wil spreken. Hij en Marie verwachten het huwelijksaanzoek. Lezen

IV. Henning blijkt overplaatsing te hebben gevraagd naar Indië, om zich daar te kunnen onderscheiden. Marie waarschuwt hem voor de gevaren van eerzucht. Lezen

V. De overplaatsing gaat door. Henning neemt afscheid en breekt daardoor het hart van zijn grootvader en van Marie. Lezen

VI. Grootvader sterft, zoals hij voorvoelde. Lezen

VII. Henning is terug uit Indië. Aan Marie vertelt hij over zijn ervaringen, hoe hij de Willemsorde verkreeg en wat eerzucht betekent. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op 'Roem' zoals dat is gepubliceerd in Miserere. Het verhaal heeft een verdeling door witregels die hier zijn aangenomen als een verdeling in hoofdstukken.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo