doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Thérèse Hoven: Zuster Linda
Amsterdam: Van Holkema & Warendorff, 1912
(serie van hedendaagse romans)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Uit de"modern-bibliotheek": Zuster Linda (1912)

I. D e V r o u w. Mevrouw (Constance) Zuidhoff heeft bericht uit Indië: haar echtgenoot Gustaaf komt na twaalf jaren afwezigheid naar haar toe. Zij en de kinderen Netty, Leo en Albert zullen uit het pension gaan. Met de gezinshereniging ontstaat een echt gezinsthuis. Achtergronden. Lezen

II. D e M a n. Indië; Soerabaja. Mijnheer Zuidhoff en Linda (Joosting) blikken terug op hun twaalfjarige verhouding. Vergelijkingen (ook door de bedienden) van Linda's positie en die van een njai. Zuidhoff is ziek. Linda besluit hem niet op te geven. Lezen

III. H e r e e n i g d. Mevrouw Zuidhoff denkt na of haar man zich in Indië getroost heeft; hij heeft een temperament al leefde zijzelf celibatair.Ze maakt zich zorgen over haar uiterlijk. De kinderen gaan hem afhalen. De eerste omhelzing brengt vrede. Lezen

IV. H o m e, s w e e t H o m e! Gezinsgesprek. Er blijkt een Zuster Linda aan boord te zijn geweest. Albert begrijpt de situatie en vertrekt voortijdig naar Alkmaar, waar hij intern is op de kadettenschool. Zuidhoff begrijpt niet meer dat hij met Linda een verhouding heeft willen hebben; Linda heeft nu een betrekking in Aerdenhout. Lezen

V. I n 't K a b i n e t v a n d e n D i r e c t e u r Albert en de directeur van zijn kadettenschool spreken over het verleden van Alberts vader. De directeur belooft met Zuster Linda te gaan praten. Lezen

VI. M a d o n n a-D r o o m Zuster Linda geniet de dankbaarheid van Nini; ze denkt na over het verleden. Confrontatie met de directeur. Hij wijst haar op de plicht van het fatsoen, zij hem op haar recht op liefde. Lezen

VII. D e V ij a n d i n h e t K a m p. Albert is teruggetrokken. Netty heeft Zuster Linda uitgenodigd op de thee. Spanningen. Zuidhoff verzoekt Constance zo min mogelijk met hem over vroeger te spreken. Lezen

VIII. T a n t e F r a n c i n e. Mevrouw van Doppenstein (tante Francine) komt op bezoeken nodigt het gezin uit om die zaterdag bij haar te komen eten, maar dan heeft Netty een schoolfuif (HBS). Gesprekken over Indië en Gustaaf die eigenlijk voor zijn gezondheid op reis zou moeten. Lezen

IX. F e e s t. Voorbereidingen. Netty blijkt Zuster Linda informeel uitgenodigd te hebben; gesprekken hierover in het gezin. Lezen

X. A v o n d b e z o e k. Terwijl iedereen behalve Zuidhoff naar het feest is, komt Zuster Linda op bezoek. Zuidhoff voelt weer voor haar. Hij denkt aan het kindje dat ze samen kregen maar dat slechts kort leefde. Onverwacht bezoek van Tante Francine. Zuidhoff weert Linda af. Lezen

XI. O n a a n g e n a m e V e r r a s s i n g e n. Huiselijke problemen na thuiskomst van het bal. Lezen

XII. V i s i t e. Tante Francine vertelt aan Constance dat er een Zuster op bezoek was. Gesprek over het amoureus verleden van Zuidhoff. Troostend en bemoedigend bezoek van Alberts directeur. Lezen

XIII. W e e d e n O v e r w o n n e n e ! Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Zuster Linda (1912). De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo