doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Thérèse Hoven: Kleine Gerrit
In: Een Krijgsraadzaak. Novellen van [...] Thérèse Hoven
Amsterdam: Van Holkema & Warendorf [ca 1895]
(Warendorf's Novellen-Bobliotheek XII)


Inhoudsopgave *

boekomslag

De 'rode bandjes' bevatten veel Indische verhalen.

I. IN DE KOEKBAKKERIJ. Jan van Oppen bezoekt zijn ouders in hun koekbakkerij. Hij trouwt met een meisje boven zijn en hun stand, en daarom wil hij naar Indië. Vooral zijn moeder schrikt ervan. Is haar Jan daarvoor advocaat geworden? Lezen

II. IN DE KOLONELSWONING Op de verlovingsreceptie ontbreken de ouders van Jan. Zijn Eugenie voelt zich een beetje ongemakkelijk, maar vindt het beter zo. Ze vertelt aan haar zusjes Carootje en Marie over het standsverschil. Lezen

III. BIJ DEN ADVOKAAT Jan komt advocaat Van Wenselaar vragen getuige te zijn bij het huwelijk. Hij weigert, omdat Jan zijn ouders buitensluit. Lezen

IV. OP REIS Eugenie en Jan sturen hun ouders brieven vanuit Parijs. Spreken over Jans ouders blijkt uiterst problematisch. Jan is er een beetje ongelukkig door. Lezen

V. BIJ DE JONGELUI Uit een conflict tussen de jonggehuwden blijkt hun verschil in achtergrond. Het gesprek gaat weer over zijn ouders en dat leidt tot spanningen. Lezen

VI. MARIE SPREEKT Eugenie's zusje Marie (die voor onderwijzeres studeert) is het oneens met het buitensluiten van de ouders en Eugenie moet het wel een beetje met haar eens zijn. Tijdens een dineetje brengt Marie opeens een heildronk op Jans ouders uit. Lezen

VII. EEN ZAADJE Ontluisterend portret van Eugenie's ouders, de kolonel en zijn echtgenote. Eugenie is in verwachting en voelt haar hart uitgaan naar haar schoonouders. Lezen

VIII. BEZOEK Eugenie is bevallen van een zoon. Marie gaat het aan Jans ouders vertellen en ze bewerkstelligt enige toenadering. Lezen

IX. KLEINE GERRIT Marie zegt tegen Eugenie dat ze haar kind naar Jan's vader moet noemen. Ze wil dat ook, daadkrachtiger als ze is als moeder. Lezen

X. GROOTVADER. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op de novelle van Thérèse Hoven: Kleine Gerrit zoals aangetroffen in de 'rode boekjes' van Warendorf's Novellen-Bobliotheek XII. Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo