doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dé-Lilah: Mevrouw Klausine Klobben op Java (deel 2)
Utrecht: H.Honig, 1899


Inhoudsopgave *

Klausine Klobben op Java, eerste van twee delen

Inleiding Lezen

 

EERSTE HOOFDSTUK.
TJILATJAP. NOESAH KEMBANGAN. MISSIGIT SET.LA, DE KINDERZEE KA RANG TENGAH. KARANG BOIXONG. DE VUURTOREN. LIMOES BOENTOE. Lezen

 

TWEEDE HOOFDSTUK.
MAOS. GOMBONG. DJELETTRIE EN DJATTIE DJADJAR. DE PUPILLENSCHOOL.Lezen

 

DERDE HOOFDSTUK.
DJOKJAKARTA HET WATERPALEIS. KALASSAN EN PRAMBANAN. DE KRATON. HET RESTDENTIEHUIS.. Lezen

 

VIERDE HOOFDSTUK.
MAGELANG. DE BORO-BOEDDHOOR EN DE MENDOET. DE TIDAR. OP REIS NAAR SEMARANG.Lezen

 

VIJFDE HOOFDSTUK.
SEMARANG. DE KLOOSTERKAPEL EN HET KLOOSTER TE BODJONG. DE CENTRALE GEVANGENIS. SOERJA SOEMIRAT.Lezen

 

ZESDE HOOFDSTUK.
OP REIS NAAR SOLO. SOLO. MANGKOE-NEGORO EN DE DIERENTUIN. KLATTEN EN DE MERAPI. Lezen

 

ZEVENDE HOOFDSTUK.
OP REIS NAAR SOERABAJA MADIOEN. KEDIRI MODJOKERTO. MODJOPAHIT. MODJOWARNO.Lezen

 

ACHTSTE HOOFDSTUK.
SOERABAJA. DE OEDJONG. DE STADSTUIN. PASSER TABÉAN. PASSER ROMBENGAN. GRESIK. OP REIS NAAR LA WANG EN MALANG. SINGOSARI. Lezen

 

NEGENDE HOOFDSTUK.
TOSARI EN DE TENG-GER. DE ZANDZEE EN DE BROMO. DE SEMEROE. POESPO. PASSERPAN EN PASOEROEAN. BANJOE-BIROE.Lezen

 

TIENDE HOOFDSTUK.
LOEMADJANG. DE SEMEROE. PARASGOWAN EN DE ZEE. DE LAMONGAN EN HET MEER VAN KLAKAH. PROBOLINGO. PRIGEN EN DE ARDJOENO.Lezen

 

ELFDE HOOFDSTUK.
TERUG NAAR SOERABAJA. BAL IN DE CONCORDIA. TERUG NAAR SOLO. POERWOREDJO EN DE DIËNG. VAARWEL JAVALezen

 

 

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op de titelopgave in de roman.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo