doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Jeanne Reyneke van Stuwe: "Alarm!" Militaire roman
Amsterdam: Veen, 1919


Inhoudsopgave *

boekomslag

Het boekomslag

 

Mijn voornemen is een reeks romans te schrijven die elk afzonderlijk een geheel vormen dus geen vervolgen op elkander zijn, maar toch in zooverre verband houden met elkaar, dat dezelfde personen er in voorkomen, en die ik wensch samen te vatten onder den algemeenen titel: ZIJDEN EN KEERZIJDEN. Huize ter Aar (1905) waarin de suiker-crisis behandeld wordt, vormt van dezen cyclus den oorsprong-roman; Het leege Leven (1906) was daarvan het tweede; de sport-roman Arl (1907) het derde; Achter de Wereld (19 ) het vierde; Vrije kracht, uit het Leven van Odilia Berghem, meisjesstudente (1909) het vijfde; De Illusie der doode Menschen (1910) het zesde; de roman van kinderleven Naar 't levend Model de Kinderen van Huize ter Aae(1911) het zevende; Liefdes'schijn (1912) Haagsche roman het achtste; Gelukkige Menschen, roman spelende in de hofkringen (1913) het negende; Sint Hubertus, roman van het groene Gilde (1914) het tiende; De groote Voltige, circus-roman (1915) het elfde; CŠline, roman uit het Parijsche Leven (1916) het twaalfde; Durate, roman uit den handel drijvende middenstand, het dertiende; de familie-roman Het gevleugelde Wiel (1918 ) het veertiende boek. (Met den titel Het gevleugelde Wiel wordt bedoeld het mythologische rad van Fortuna, waarop de godin van het toeval geblinddoekt staat, en dat haar wisselend voert van hoog naar laag, van laag weer naar hoog. Met dit boek heb ik geen historischen roman willen geven, alleen getracht naar een zoo getrouwen levendig mogelijk beeld van een gezin uit de vorige eeuw, en hiervoor stond mij een uitgebreid familie-archief ten dienste met authentieke bescheiden; de hoofdzaken in dezen roman zijn dan ook waar gebeurd.) Het vijftiende boek is thans" Alarm!", militaire roman, waarin de beide expeditie naar Lombok in het jaar 1914 worden beschreven; de hoofdzaak is in dit oek het psychiscbe leven van Otto, en de oorlog omstandigheden vormen slechts het milieu, en tegelijk den achtergrond van het ziel gebeuren.

 

d.S. . 's Gravenhage 1919

 

PERSONEN.

OTTO BERGHIEM, zoon van ALEXANDER BERGHEM VAN TER AAR en diens vrouw JEANNE, tweed luitenant van het O. I. L. Is in 1894 twintig jaar oud.

KAREL DOEVER tweede luitenant O. I. L. EMMERINCK, VAN MALSEN, KAPITEIN POT, militaire vrienden en kameraden van OTTO

FRANS VERMEER, SERGEANT BERGSMA. EMMA VAN WERTENA.

De handeling van den roman valt voor gedurende de eerste en tweede Lombok-expeditie in het jaar 1894.

 

INHOUD DER HOOFDSTUKKEN.

Eerste deel

I. Ter reede van Ampenan. Otto aan boord van de Maetsuycker. lezen

II. De ontscheping der troepen. De inrichting van het bivak. De brand in het kampement. lezen

III. De verkenningstocht over het eiland Lombok. De ontmoeting met Goesti Djilantik. De zelfmoord van Anak Agoeng Madeh. lezen

IV. Het rustig verblijf op Lombok. Het meisje. Het leven in het kamp. De tocht naar het lustverblijf Goenoeng Sari. Een avond in het bivak. lezen

V ."Alarm !" Het nachtelijk verraad. Otto's gruwelijke ondervinding. Emmerinck's dood. Het terug-trekken in den Dewa-tempel. De vreeselijke nacht. lezen

VI. De aftocht uit den tempel. Het weg-dragen van Karel door de vuurhel door Otto en sergeant Bergsma. Het opnieuw bivakkeeren in een tempel. Naar Ampenan. lezen

Tweede deel

VII. De gewonden aan boord van de Maetsuycker. Karel en Otto. De tochten der andere colonne's.lezen

VIII. De tweede expeditie naar Lombok. De ontruiming door de BaliŽrs van de stelling te Aroeng AroŽng. Het ontruimen der kampongs Pasingašn en Pagasangan. De avond in het kampement.lezen

IX. De vorderingen der expeditie. De groote verwoestingsbrand. De aanval der ten dood gewijden. De fanatieke vrouwen. Het achter-gelaten zijn als gewonde van Otto.lezen

X. Otto's langzaam herstel. Karel's huwelijk. Otto's nieuwe levensbeschouwing. Zijn resignatie. lezen
* Verantwoording
De inhoudsopgave is gebaseerd op het genoemde boek.
De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van de auteur.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.
Vilan van de Loo