doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Bonte Wimpels
Amsterdam: L.J. Veen, (1897)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Het boekomslag

De tweede druk van Bonte Wimpels, uitgegeven in een reeks werken van de populaire schrijfster.

I. Yvo Sterna arriveert bij zijn vader en tante Da in Nederland. Hij keert terug uit Sumatra waar hij en zijn vriend Charles Fleming een petroleumbron hebben aangeboord. Lezen

II. Hoe Ivo Sterna opgroeide en uit IJkerk verdween. Wat en wie Ivo uit Indië meenam. Ontsteltenis in het huishouden van zijn vader en diens zuster Daatje. Lezen

III. De onderwijzeres Nita Verbrugh komt na een schooldag met hoofdpijn thuis. Ze overdenkt haar ellendige levensgeschiedenis. Lezen

IV. Yvo Sterna gaat onaangekondigd bij zijn voormalige onderwijzeres Nita Verbrugh op bezoek. Hij geeft haar een kakatoe en vertelt dat hij in Nederland is om voor zijn vriend Charles met de handschoen te trouwen met Déa van Meylingen. Lezen

V. In het dorp kan Yvo niet aarden: zijn gedrag vindt men vreemd. Bij Nita voelt hij zich beter thuis. Zij fleurt op door zijn veelvuldige bezoeken. Lezen

VI. Yvo nodigt Nita uit met hem naar Amsterdam te gaan. Zij weigert omdat het ongepast gevonden zou worden. Lezen

VII. Kennismaking met de familie Van Meylingen in Den Haag: vader, moeder en dochter. Gesprek over het huwelijk en over Charles. Lezen

VIII. De kwaliteiten van Déa worden door haar moeder uiteengezet. Déa en Yvo musiceren samen. Lezen

IX. Déa probeert Charles een brief te schrijven; zij peinst over haar jeugd in Batavia en hoe jong ze was toen ze hem het ja-woord gaf. Lezen

X. Yvo en Déa gaan samen veel uit in het Haagse. Hij schrijft dat Charles en vertelt erover aan Nita. Déa vindt schrijven aan Charles moeilijk. Lezen

XI. Déa vertelt Yvo tijdens een wandeling dat ze twijfelt over haar huwelijk met Charles. Yvo pleit voor hem. Lezen

XII. De datum ondertrouw en receptie worden vastgesteld. Déa beseft dat ze er niet tegenop zou zien als Yvo haar bruidegom was. Lezen

XIII. Ter ere van de bruid geven de Van Meylingens een feest. Een tableaux-vivant van Tristan en Isolde maakt Déa, en later, ook Yvo van slag. Lezen

XIV. Yvo keert met hoofdpijn terug in IJkerk. Hij ziet in, dat hij van Déa houdt. Wandeling met Nita. Lezen

XV. Het schoolhoofd berispt Nita vanwege haar onbetamelijk omgang met Yvo en geeft haar de keuze: verloven of met ontslag. Yvo stort zijn hart uit bij Nita. Om zichzelf te beschermen tegen Déa, bedenkt hij een namaak-verloving met Nita. Lezen

XVI. Yvo is ongerust over de reactie van Déa; Nita heeft meer hoofdpijn dan ooit. Déa ziet in, dat zij van Yvo houdt. Lezen

XVII. Gesprekken tussen Yvo en Nita gaat vooral over Déa; Yvo ziet niet dat Nita van hem houdt. Hij overweegt zelfmoord. Lezen

XVIII. Den Haag. Tijdens de ondertrouw gedragen Yvo en Déa zich uiterlijk koel tegen elkaar. Lezen

XIX. Den Haag, trouwdag. Déa verraadt zich tegenover Yvo. Na de plechtigheid spreken ze in het rijtuig naar huis over liefde en plicht. Lezen

XX. Tijdens het bruiloftsmaal arriveert een telegram uit Padang. Charles is aan een plotselinge beroerte gestorven. Nita trekt het zich persoonlijk aan. Lezen

XXI. Nita blijkt Charles alles geschreven te hebben. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Bonte Wimpels, de tweede druk, uitgegeven bij L.J. Veen te Amsterdam in de serie Melati van Java Werken. Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van Melati van Java.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo