doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Johan's Avontuur. Een vertelling uit Indië
Baarn: Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn, 1922 (1890)


Inhoudsopgave *

boekomslag

De vierde druk uit 1922, ruim 30 jaar na de eerste uit 1890.

I. Semarang, Bodjong. Mevrouw Van Schermen roept haar zoon Johan (9 jaar) tot de orde. Zijn zusje Mimi klaagt over hem. Johan vindt troost bij de bediende Sidin. Mevrouw Van Schermen vermaant Mimi. Lezen

II. Johan zegt tegen Sidin dat hij liever zijn kind wil zijn, omdat hij het leven van Hollands kind vervelend vindt. Hij wil evenwel geen Javaanse moeder. Optreden van straatmuzikanten en de barongan (man in pop). Weer thuis wordt Johan beknord. Lezen

III. Inrichting van het woonhuis, plaats van de bedienden. Johan krijgt straf van zijn vader. Conflict tussen Johan en zusje Mimi. Zij zegt dat Johan voor zijn opvoeding naar Holland moet. Lezen

IV. Mimi had gelijk: hun ouders vinden dat Johan verinlandst. Hij gaat te graag met Javanen om, hij heeft "Javaansche neigingen". Johan is verdrieting om het wegzenden; moeder troost hem, Johan belooft zijn gedrag te veranderen. Lezen

V. Johan en Mimi spelen en krijgen ruzie. Vader weet nu zeker dat Johan naar Nederland moet. Lezen

VI. Johan zoekt troost bij de tuinman. Diens broer is op bezoek: een hadji. Hij vertelt prachtige verhalen waar Johan gefascineerd naar luistert, en waardoor hij voelt veel liever Javaans te zijn dan Hollands. Lezen

VII. Gesprek tussen de hadji en Johan. Als Johan weer ruw speelt, zoekt hij troost bij de hadji. Deze vraagt hem mee te gaan, en belooft dat hij elk moment weer terug naar huis mag. Lezen

VIII. Johans ouders schrikken als ze ontdekken dat hij weg is; zoeken in de omgeving blijkt tevergeefs. Intussen reist Johan met de hadji, die steeds onvriendelijker wordt. Lezen

IX. Aankomst bij een stenen huis, waar Javaanse mensen wonen. Hij krijgt eten en een bed, en voelt spijt dat hij Javaans wilde worden. Angst, bidden. Een Javaanse vrouw waarschuwt hem voor Pah Sintro (de hadji). Confrontatie Johan - hadji. Lezen

X. Eenzaam opgesloten heeft Johan veel spijt van zijn daad. Hij ontdekt dat Pah Sintro een soort kostschool heeft waar Javaanse kindertjes uit de koran leren. Hij belooft beterschap en krijgt wat meer bewegingsvrijheid. Lezen

XI. Birin zoekt toenadering tot Johan. Ze zijn beiden ongelukkig bij Pah Sintro. Birin heeft een plan. Lezen

XII. Birin en Johan zullen weglopen en in het bos schuilen tot Pah Sintro (die Hollanders haat) hen vergeten heeft. Ze gaan uiteindelijk naar Semarang. Lezen

XIII. De nacht in het bos is vreselijk; Johan klaagt snel en Birin ontfermt zich over hem. Vemoeden van een tijger. Schuilen bij een gezin. De moeder roept een doekoen voor de zieke Johan en besluit aan toewan Hansen te laten weten dat er een Hollands kind ziek is. Lezen

XV. Gesprek bij familie Hansen over het verdwenen jongetje (Johan) van Van Schermen. Birin en zijn gastheer komen en vertellen hoe de situatie is. Pah Sintro bedreigt de gastvrouw van Johan. Confrontatie met meneer Hansen. Johan naar het Europese huis. Lezen

XVI. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Johan's avontuur (1922, vierde druk). Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Hoofdstuk XIV ontbreekt in het boek; de hoofdstuknummering springt van XIII naar XV. Dat is hier overgenomen.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo