doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

mevrouw Koba M.J. Catenius-van der Meijden: Makanlah Nasi!
(Eet rijst!) De Indische rijsttafel (voor Holland) door mevrouw Koba M.J. Catenius-van der Meijden. Derde vermeerderde druk van "Patti - de Indische rijsttafel". 's-Gravenjage: Ort & Van Straaten, 1922


Inhoudsopgave *

boekomslag

De derde vermeerderde druk van Patti.

I Een kort voorwoord Lezen

II VOORWOORD BIJ DEN EERSTEN DRUK Lezen

III INLEIDING Lezen

IV DE RIJSTBEREIDING. Lezen

1. Gewone rijst . . . 1
2. Een andere manier. . . . 1
3. Rijst met kip (nassi ajam) . ... 2
4. Rijst, genaamd "nassi keboeli" . 3
5. Rijst met gehakt. ... . 4
6. Gelerijst. ... . . 4
7. Gebraden rijst (nassi gorèng) . .,. 5
8. Een andere bereiding van gebraden rijst. . 6
9. Nassi goeri . . . . 6
10. Schotel van overgeschoten rijst, sambelans en vleesch 7
11. Rijst voor zieken en zwakken (nassi-tim) . . . 7
12. Ketoepat. . . . 8

V. Eenige vleesch-, kip-, visch- en eierschotels. Lezen

13. Masak-Lelawar van vleesch. . . .. 8
14. Kalfsfrikadel. . . . . 9
15. Lamsvleesch met kerriesaus. . . 10
16. Varkensfrikadel.. . . 10
17. Gerafeld vleesch (abon-abon). . 11
18. Babi gorèng tomaté.. . . 11
19. Bebàtàk van vleesch (vleesch in kopjes, dan wel in bladeren gewikkeld) ... .. 12
20. Babi goelaï-kling . . 12
21. Babi kétjap (varkensvleesch met soja. . . . 13
22. Babi koetjaï (varkensvleesch met jong look) . . 14
23. Babi mérah (rood varkensvleesch).. . 14
24. Babi sesaté (varkensvleesch aan pinnen geregen) . 15

[III:] 59. Ikan kemirie (vischgerecht). . .. 32
60. Ikan brèngkès (geroosterde visch in bladeren). . 33
61. Ikan koebis . . 33
62. Ikan tjoeka (visch in azijn en kruiden) . . 34
63. Ikan brèngkes haring . 35
64. Ikan brèngkès soerabaia of ikang brèngkès kloewak. 35
65. Ikan otat-otat (gevulde visch). . 36
66. Ikan mangot .. . 36
67. Ikan terie (zeer kleine spierinkjes).. " 37
68. Blinjé . ., 37
69. Ikan mérah (Makassaarsche roode vischjes). . . 38
70. Oedang tjaé . 38
71. Oedang tjoeka (garnalen in azijn) . . . 39
72. Pèpès zalm . . 39
73. Garnalenkoekjes . 39
74. Frikadel van kreeften . . 40
75. Frikadel van gehakte garnalen . 40
76. Gebakken of geroosterde scharren (namaak ikan-spat) 41
77. Rempah-oedang . .. 41
78. Sardijntjes-gorèng .., .. 41
79. Troeboek (gebakken) . 42
80. Dadar (gewone Indische eierstruif). .. 42
81. Mata sapi (spiegeleieren) . . 42
82. Omelet met ham.. 43
83. Dadar-oedang ., . 43
84. Amé-kemoeté. . . . 44
85. Telor-kerrie kling .' . 44
86. Eieren met kerriesaus . 45
87. Telor asin (gezouten eendeneieren) .. 45
88. Tomaté-isi. . . 46

VI. Sajoers (Indische soepen) en kerrie's. Lezen

89. Sajoer assem. . . 47
90. Sajoer assem tomaté.......48
91. Sajoer bajem . . .. 48
[IV:] 92. Sajoer boontjes, ook genaamd .Goelei boontjes" . 48
93. Sajoer kool ., . 49
94. Sajoer lodèh-boontjes . 50
95. Sajoer lodèh . . . 50
96. Tetégé van boontjes. . 51
97. Toemis kool (variatie op No. 93) . . 51
99. Toemis boerenkool. . 52
99. Toemis jonge peultjes . 52
100. Piendang djagoeng . . 52
101. Piedang serani. . 53
102. Piendang tel or. . . 53
103. Piendang tiram. . 54
104. Piendang van visch . . 54
105. Piendang kétjap van visch . 55
106. Kerriesoep. . 55
107. Kerrie van gekookte eieren. . 56
108. Kerrie-ajam . 56
109. Kerrie tomaté . . 56
110. Kerrie ikan. . . 57
111. Kerrie met garnalen. . . 57
112. Kerrie kodja . 58

VII. Sambelans en sambel gorèngs.Lezen

113. Sambel oelek. . 59
114. Sambel-oelek met kétjap - ook (of) met citroensap. 59
115. Sambel assem. . 59
116. Sambel àti (sambel van lever) . 60
117. Sambel-daging (sambel van vleesch) . 60
118. Sambel bawang. .. 60
119. Sambel-telor (sambel van eieren) . . 61
120. Sambel-boeboek dèndèng . 61
121. Sambel-boebaek ikan ... . 61
122. Sambel-boeboek katjang. ... 61
123. Sambel brandal. . .'. 62
124..Sambel badjak. 62

[V:] Sambel badjak met vleesch. . 63
Sambel badjak van garnalen. . 63
Sambel badjak van ikan terie . . 63
Sambel badjak van dèndèng . 63
125. Sambel klappa mentah. . 63
126. Sambel serdadoe . 64
127. Sambel ketimoen (komkommers) . . 64
128. Sambel lobak (rammenas) . 64
129. Sambel poja . 65
130. Sambel petéh .. . 65
131. Sambel petis . 66
132. Sambel-boeboek kring (van garnalen) . .. 67

Variaties . 67
133. Sambel oedang baBa (sambel van verschc garnalen) . 67
134. Sambel grèh of ook sambel terie . . 68
135. Sambel kemirie.. . . 69
136. Sambel katjang gorèng . . 69
137. Sambel goddok (van allerlei groenten) . . 69
138. Sambel selderij of sleddrie . 70
139. Sambel oelek tjabé idjoe. . 71
140. Sambel ikan-mérah (sambel van roode vischjes) . . 71
141. Sambel troeboek . . . . . 71
142. Sambel klappa (sambel van klapper) . 72

Variatie: Boeboek-klappa . . 72
143. Sambel djeroek (sambel van citroenen). . 72
144. Sambel gorèng van eieren. . . 72
145. Sambel gorèng lombok idjoe . . . 73
146. Sambel gorèng boontjes.. .. 73
147. Sambel gorèng pengantèn . . . 74
148. Sambel gorèng van tomaten. . .. . 74
149. Roedjak gobèt . .. . . .. . 75
150. Roedjak manis (zoete roedjak) ... 75

VIII. Verscheidenheden. Lezen

151. Djagoeng klappa....
[VI:] 152.,Lalap van tomaten. . . . 76
153. Djanganan. . 76
154. Gado-gado Betawie . .. . 77
155. .Lembaran van vleesch of kip. . 78
156 .Ajam-àpor (kip, gevuld met kruisbessen). . . 78
157. Djagoeng met oedang . 79
158. Eend, gevuld met appelmoes. . 80
159. Lelawar van eenige vleeschsoort (b. v. van varkensvleesch) 81
160. Frikadel djagoeng (gehakt van maïs) . .. 81
. (Hetzelfde met garnalen) . . 82
161. Seroendèng djagoeng . 82
162. Seroendèng .. . 83
163. Gefarceerde komkommers. ... 83
164. Gefarceerde lomboks (frikadel tjabé) 84
165. Kroepoek. . 85
166. Pisang gorèng . . . 86
167. Tèrong gorèng . . 86
168. Chutney .. . 86
169. Atjar tjampoeradoek (namaak Indisch zuur) . . 87
170. Atjar-ikan (zuur van gebakken visch, b.v. van ijbokking) 88
171. Atjar ketimoen (komkommerzuur) . .. 88
172. Bahmie (Chineesch-Indisch gerecht) . . 89
173. Tjap-tjaé . . . 90

IX. Eenige Indische kwee-kwee's, gebak en lekkernijen. Lezen

174. Spekkoek. . . 91
175. Kwee talem . 92
176. Klapperkoekjes... . 93
177. Kwee adas . . 93
178 Kwee pisang . . 94
179. Kwee pisang gorèng . . 94
180. Kwee bidji-salak of poetri-mandie. . 94
181. Kwee Ondé-Ondé . . 95
182. Kwee prol nanas . " 96

[VII:] 183. Kwee caras-caras........ 96
184. Kwee-klepon . . . . . . 97
185. Wadjiek (kwee-wajé) . . . 97
186. Djagoengtaart (maïstaart). . . . . . . 98
187. Kwee poetri mandie........99
188. Djagoeng-klappa manis. ..' . 99
189. Dawet, ook "tjendol" genaamd (gestolde arrowroot
met klapper, melk, suiker).. .' 99
190. Ketan (kleefrijst) . . .' .' 100
191. Ketan-item (zwarte kleefrijst - variant) . . . 101

X. A. VOORBEELDEN VAN EENIGE EENVOUDIGE MENU'S VAN INDISCHE RIJSTTAFEL. . 102, 103, 104 Lezen

XI. B. EEN UITGEBREIDER MENU (met meer gerechten) 104, 105 Lezen

XII. Inhoudsopgave Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Makanlah Nasi! Daarin zijn de hoofdstukken niet genummerd, de hierbovenstaande is voor het overzicht ingevoegd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. De cijfers zonder haken verwijzen naar de nummering in het boek.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen. De Conductrice draagt geen verantwoording voor de gevolgen van de opgenomen recepten.

Vilan van de Loo