doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

mevrouw Koopman: Het paradijs der vrouwen. Tegenschrift op Bas Veths' "Leven in Indie"
's-Gravenhage: N. Veenstra, 1900


Inhoudsopgave *

boekomslag

Het exemplaar van het Leesmuseum te Arnhem

1 (zonder titel) Twaalf jaren heeft de heer Veth doorgebracht in het land van ballingschap, twaalf verschrikkelijke jaren noodig gehad om te walg te doen rijpen, die hem zijn boek in de pen gaf. lezen

2 Aankomst in Batavia. Welke pen is n staat te beschrijven het machtige gevoel, dat den mensch aangrijpt bij de nadering der smarargden kusten van Insulinde! Als reuzen-bouquetten liggen de eilanjes met kwistige hand over den waterspiegel verspreid en met hun trillend gebladerte, waarlangs de zefir liefkozens strijkt, wordt in het fijn gerimpelde water weerkaatst, dat in licht geruisch langs de oevers spoelt. lezen

3 Beschouwingen over Indisch menschen "In Europa was de bourgeois vette, volle bourgeois gebleven, maar in toom gehouden door iets wat hij "fatsoen" acht."
O waarde lezers, de heer Veth heeft in zijn zwartgalligheid over Indië vergeten, bij zijn ontwaken uit zijn twaalfden droom, in Europa een blik te slaan.
Laboreert de indisch man aan geweldige aanstellerij wegens rang: de rijkgeworden kruidenier doet het in Europa wegens zijn geld. lezen

advertentie

advertentie

4 Het Indische trouwen en getrouwd zijn Het huwelijk, in het burgelijke en kerkelijke, door velen in Europa beschouwd als een verouderde instelling, een contract ter bescherming van geldelijke belangen der beide echtgenooten, is nog slechts een vorm, een conventie...
In de tropen is het nog omstraald met een waas van reine poësie, daar hecht zich de man aan zijn vrouw, en de vrouw aan haar man. lezen

5 De soos en de kletstafel. "In een land als Indië is de soos een hooge noodzakelijkheid." De heer Veth heeft gelukkig voor één ding in Indië nog een zwakke referentie en dat is voor de soos. "Er is dan ook zo anders niets in Indië, als men klaar is met het sleurwerk van zijn baantje" Gelukkig zij, die, niet zoo vroeg hiermee gereed, in ernstige bezigheid hun tijd doorbrengen. lezen

6 Het Indische "zich voorstellen De voorstellings-manie, door den heer Veth beschreven, dateert van onheuglijke tijden, toen de Europeaan als een zeldzame verschijning onder het lommer der oerpalmen, den vreemdeling, wiens huid hem aan zijn vaderland herinnerde, toesprak en nieuwsgierig naar diens lotgevallen vernam.
Thans, nu het verkeer van blanken niet minder groot is dan dat der inboorlingen, zou het waarlijk belachlijk heeten, een oogenblik te vertoeven bij den optocht van idioten, die in het boek van den heer Veth hem het "aangenaam" hebben toegeroepen. lezen

7 Iets over den Indische handel en nog wat. "In het Vaderland leeft ge, omdat ge er geboren zijn en opgevoed, in het land, waar ge opgroeide, zonder te weten, dat een goudtientje meer waard is dan een gulden." O, heilige onnoozelheid! Sedert onheuglijke tijden is de Hollandsche krenterigheid spreekwoordelijk geworden.. lezen

8 Indische vignetten lezen
* Verantwoording
De inhoudsopgave is gebaseerd op het genoemde boek.
De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van de auteur.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.
Vilan van de Loo