doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: In eigen huishouding
Amsterdam: L.J. Veen tweede dr. zonder jr.
(eerste dr. Leiden: A.W. Sijthoff, 1895)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Het prachtige omslag van de eerste druk.

1. 15 October. Bergveld. Het pasgetrouwde echtpaar (Emma en Hugo) komt terug van huwelijksreis. Hij is griffier, zij huisvrouw. Zij vindt Bergveld somber en vervelend en betwijfelt of ze een goede huisvrouw is. Lezen

2. 16 October. Emma heeft een concflict met Rika de meid. Problemen met het avondeten. Hugo is ontstemd. Lezen

3.25 October Emma doet voor het eerst de grote was, merkt schade op aan haar wasgoed, heeft problemen met het avondeten en ontvangt bezoek: juffrouw Van den Berg, het nichtje van den kantonrechter. Lezen

4. 6 November De winter nadert. Rika laat haar 'meerderheid' aan Emma voelen. Inrichten van het huis. Lezen

5.7 November Hugo lacht Emma uit om haar artistieke inrichting. Aankondiging, voorbereiding en bezoek van Hugo's moeder. Verwijdering tussen Emma en haar schoonmoeder. Lezen

6. 19 November Indrukken van Bergveld, vergeleken met Emma's geboortestad Amsterdam. Ontmoeting met de oude en zeer lieve mevrouw van Beers. Lezen

7 26 November Emma moet als vrouw-van naar de naaivereniging van Bergveld. Ze valt niet in de smaak, behalve bij Clara Sanders. Algemeen gesprek over dienstboden. Toenadering tussen Emma en Clara. Lezen

8. 1 December Bezoek van Dr. Brands, een oude kennis. Emma gaat naar Clara en helpt haar met huishoudelijke problemen. Emma verlangt naar Amsterdam. Lezen

9. 3 December Emma heeft overal kleine conflicten: met Hugo en zijn moeder over een hoed en enigszins met dr Brandt met wie ze musiceert. Lezen

10. 5 December De voorbereidingen voor het Sint Nicolaasfeest vallen Emma dit jaar zwaar. Lezen

11. 9 December Sint Nicolaasavond bij Emma's schoonmoeder valt mee. Emma ontdekt hartelijkheid. Lezen

12. 3 Januari Terugblik op Oud-en-Nieuw, schoonmoeder logeerde, huishoudelijke perikelen. Lezen

13. 12 Januari Vriendschap tussen Emma en Clara. Op aandringen van Emma gaan ze schaatsen. Er ligt natuurijs. Dr. Brands voegt zich bij hen. Later berispt Hugo Emma over haar ongepast gedrag: ze zou Clara gecompromitteerd hebben. Lezen

14. 18 Januari Terugblik op het bal in Bergveld waar 'iedereen' was. Emma was jaloers toen een vrouw met Hugo flirtte. Lezen

15. 29 Januari Emma maakt visites en krijgt contra-visites. Clara dreigt verliefd te worden op dr Brands. Conflict met Hugo. Emma gaat haar eerste diner geven. Lezen

16. 4 Februari Terugblik op het diner, wat goed ging en wat mis ging. Lezen

17. 13 Februari Emma gaat haar hart uitstorten bij mevrouw van Beers. Ze krijgt advies over de positie van de vrouw in het gezin, over omgaan met Hugo's moeder en ze vertrekt vol goede voornemens naar huis. Lezen

18. 1 Maart Emma wil een ideale huisvrouw worden. Tijdens het opruimen van Hugo's studeerkamer komt Emma op bezoek. Op straat komen ze mijnheer Brands tegen. Afspraak voor een souper bij Emma thuis. Lezen

19. 12 Maart Op bezoek bij een kennis maakt Emma enkele valse opmerkingen over mevrouw Van Hamelen die snel verspreid worden. Hugo's moeder komt haar ter verantwoording roepen. Emma zegt niets tegen Hugo. Lezen

20. 20 Maart Emma is ongelukkig van angst. Naar mevrouw Van Beers, die haar liefdevol berispt. Na haar bekentenis reageert Hugo eerst koel en dan vergevend. Lezen

21. 20 April Lente. Emma wandelt veel. Ze leert met haar kleedgeld uit te komen door zelf kleding te maken en de visites te beperken. Clara komt vaak, Dr Brands musicieert wekelijks. Lezen

22. 8 Juni De logeerpartij van Emma's zusjes uit Amsterdam is voorbij. Emma lijkt het Amsterdamse wat ontgroeid. Clara blijkt verliefd, Dr Brands is openhartig tegenover Emma en zij bedenkt een oplossing. Lezen

23. 14 Juni Aanstaande reis naar Amsterdam. Rika is ontslagen. Lezen

24. 17 Juni Reis is uitgesteld wegens ziekte van Hugo. Lezen

25. 19 Juni 's nachts. Hugo heeft " diphteritis". Lezen

26. 20 Juni Hugo is erger ziek; zijn moeder is overgekomen. Lezen

27. 21 Juni Emma is bang om Hugo te verliezen. Lezen

28. 23 Juni Hugo verbetert iets. Lezen

29. Zandvoort, 10 Augustus Dankzij praktische steun van Hugo's moeder kon Emma zich geheel aan Hugo's herstel wijden. Nu is Hugo beter en is de verstandhouding tussen Emma en haar schoonmoeder goed. Emma is in verwachting. Lezen

30. 15 November Er is een meisje geboren. Grote vreugde bij alle betrokkenen. Lezen

31. Ontknoping en slottafereel. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op In eigen huishouding (tweede dr.). Daarin zijn de hoofdstukken alleen een datumaanduiding. Die is hier overgenomen met een toevoeging bestaande uit cijfers. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo