doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Rosa Marina
Schiedam: H.A.M. Roelants, tweede druk (eerste dr. 1892)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Rosa Marina, met een fascinerende titelheldin.

I. Rose-Marie en Jans komen aan in Duinwijk. Ontmoeting met Frank van Haeren. Kennismaking met dr. Adrichem. Lezen

II. Dr.Adrichem en Frank van Haeren bespreken Duinwijk. Huishoudster juffrouw Bol. Lezen

III. Geschiedenis van Duinwijk. Hoe dr. Adrichem zich na Indië hier vestigde. Frank bezoekt Rose-Marie en Jans op hun logeeradres. Jans klaagt. Rose-Marie bewondert de zee. Lezen

IV. Frank wil een portret van Rose-Marie schilderen. Door bemiddeling van de dokter kunnen Rose-Marie en Jans naar een beter pension verhuizen. Rose-Marie vertelt aan de dokter over haar ouders. Lezen

V. Rose-Marie en Jans komen steeds vaker op bezoek bij dr. Adrichem en zijn neef. Frank toont zich verrukt van de expressiviteit die Rose-Marie's gezicht heeft. Zij poseert voor hem. De vakantie is voorbij. Lezen

VI. Amsterdam: de familie van Frank van Haeren. Lezen

VII. Frank bezoekt Rose-Marie thuis: ze werkt in het café van haar stiefvader in een mindere buurt. In een confrontatie met haar stiefvader besluit hij haar te trouwen; dan is de weg uit deze omgeving en kan ze voor hem poseren. Rose-Marie heeft twijfels over Franks huwelijksvoornemen. Lezen

VIII. Frank vertelt aan zijn moeder over zijn huwelijk. Zij schrikt en wint raad in bij de familie. Hij laat verlovingskaarten drukken. Rose-Marie wordt verdacht een gemene meid te zijn. Lezen

IX. Rose-Marie schrikt van de verlovingskaart. De naam van haar stiefvader Gresinger staat als haar achternaam vermeld. Dr. Adrichem is tegen het huwelijk op morele gronden. Lezen

X. Onder druk van de omstandigheden stemt Rose-Marie in met het huwelijk. Frank zal ook voor Jans zorgen. Franks moeder ontdekt dat Rose-Marie eigenlijk 'van Doremaelvan Asperen' heet: zij is van goede familie. Vestiging in Den Haag. Frank wil dat Rose-Marie poseert voor zijn meesterwerk 'Rosa Marina'. Lezen

XI. Jansje overlijdt. Gresinger ruikt geld. Als Rose-Marie boos wordt, wil Frank haar expressie schilderen. Zij voelt zich gebruikt en verlaat hem. Lezen

XII. Rose-Marie vindt een betrekking als dienstbode bij Charlotte Zandberg-van Haeren, de oudste zuster van Frank. Niemand weet dat zij Franks echtgenote is. Frank heeft veel gereisd en komt nu weer in Amsterdam wonen. Zijn schilderwerk met een onbekend model ontvangt bewondering. Lezen

XIII. Charlotte stelt Marie voor de keuze: of afkomst onthullen of met ontslag weggestuurd worden. Marie-Rose is radeloos. Lezen

XIV. Frank heeft Marie ontdekt. Hij stuurt haar een brief. Lezen

XV. Ontmoeting in een melksalon. Frank eist haar op als echtgenote en model. Marie-Rose weigert. Frank dringt aan. Lezen

XVI. Charlotte heeft gehoord dat Marie met een man op straat liep. Zij eist verantwoording. Marie zwijgt. Lezen

XVII. Rose-Marie zet haar drie-dagen-dillema uiteen. Frank dringt weer aan op hereniging. Zij wil alleen terugkeren als hij haar allereerst ziet als echtgenote en dan pas als model. Lezen

XVIII. Duinwijk. Frank stort zijn hart uit bij dr. Adrichem. Hij belooft zich tijdelijk te ontfermen over Rose-Marie. Lezen

XIX. Charlotte ondervraagt Marie. Dr. Adrichem arriveert in Amsterdam en neemt Rose-Marie mee naar Duinwijk. Lezen

XX. Duinwijk. Rose-Marie knapt zienderogen op. Dr.Adrichem ook. Ze hebben samen vele genoeglijke avonden. Lezen

XXI. Rose-Marie en dr. Adrichem naderen elkaar. Maar dr. Adrichem wordt geteisterd door een bittere herinnering. Lezen

XXII. Dr. Adrichem raakt in een storm maar komt behouden thuis. Daar ziet hij hoe overstuur Rose-Marie is, uit ongerustheid over hem. Lezen

XXIII. Om afstand tussen hem en Rose-Marie te scheppen, onthult dr. Adrichem zijn geheim. Rose is diep geschokt. Daarna belooft ze terug naar Frank te gaan. Lezen

XXIV. Frank komt naar Duinwijk en ziet Rose-Marie bij de zee staan. Onder de indruk van haar expressie verdwijnt hij weer. Als zijn schilderij Rosa Marina af is, verlangt hij weer naar Rose-Marie. Lezen

XXV. Hereniging in Duinwijk. Dr. Adrichem blijft als een gebroken man achter. Lezen

XXVI. Frank en Rose-Marie vinden elkaar. Dr Adrichem sterft en dan begrijpt Frank alles. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Rosa Marina, de tweede druk uitgegeven bij H.A.M. Roelants te Schiedam. Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo