doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: La Renzoni
Schiedam: H.A.M. Roelants, vierde druk [zr. jrtal].
Eerste druk 1881


Inhoudsopgave *

boekomslag

La Renzoni

Eerste gedeelte.

I. Duitsland. Opschudding in een hotel, wanneer blijkt dat Suze Jager lid van een 'komediantentroep' is overleden. Haar dochtertje Nini (Aldehonda) stroot bloemen op de begrafenis. Zij zal volgens de wens van haar moeder naar de familie in Nederland worden gestuurd. Lezen

II. Nederland; Westveld. Johan en Trees ontvangen een brief van Van Steeland, met het verzoek zijn zoon onderdak te bezorgen. Tante Johanna zal ervoor zorgen. Judith, het jonge meisje in huis, neemt nauwelijks deel aan het gesprek. Lezen

III. Westveld. Beschrijving van het huis van betaalmeester Hagen, de inwoners en huisvriend Doris Bruisman. Achtegrond: Trees vond dat haar broer moest trouwen met Suze, die vervolgens wegliep met een tenor. Suze's dochtertje (=Nini) komt na jaren thuis van het pensionaat. De zoon van Van Steeland is in een kosthuis ondergebracht. Lezen

IV. Westveld. Aankomst van Reinout van Steeland en zijn eerste indrukken. Lezen

V. Reinout bezoekt de familie Hagen. De huisvriend zet tegenover Reinout Judith voor gek omdat ze van boeken houdt en erudiet is. Lezen

VI. Nadere kennismaking van Reinout met Judith. Dankzij haar leiding komt hij tot studeren, ze ontwikkelen een verstandhouding. Gesprekken over geleerde vrouwen. Lezen

VII. Reinout ontwikkelt meer studiezin. Judith verklaart aan haar boeken genoeg te hebben voor haar verdere leven en niet te wachten op een huwelijk. Lezen

VIII. Nieuwjaarsdag. Renoit ontmoet Aldegonda in een sneeuwbalgevecht. Judith legt de afkomst van haar nichtje Alda uit. Huiselijkheid. Lezen

IX. De moeder van Reinout nodigt Judith uit naar Den Haag te komen voor enkele weken. Ze gaat, maar voelt zich er niet thuis: bij de society vond ze geen aansluiting, bij een zogenaamd geleerde dame evenmin. Lezen

X. Reinout en Judith bespreken het logeren en de wereld van de boeken en de mensen. Nadien is Judith onrustig. Lezen

XI.Twee jaar later. Reinout bezoekt Judith; ze hebben elkaar gemist tijdens zijn afwezigheid. Alda is vrouw geworden. Lezen

XII. Reinout doet Judith een huwelijksaanzoek dat ze afwijst. Ze vindt zichzelf geen geschikte echtgenote voor hem. Over twee jaar zal hij zijn aanzoek herhalen, spreken ze af. Lezen

XIII. Judith publiceert in tijdschriften en heeft succes. Alda komt definitief thuis van kostschool, ze verzet zich tegen de boekenwereld van Judith en verlangt naar een leven als kunstenares: ze heeft een mooie zangstem. Discussies. Lezen

XIV. Reinout is nu gepromoveerd en komt zijn aanzoek herhalen. Door Alda's verlangen heeft Judith meer gevoel voor het leven buiten haar boeken gekregen; toch weigert ze. Reinout krijgt oog voor Alda. Lezen

XV. Judith neigt ertoe Reinouts aanzoek te accepteren, tot ze hem naar Alda ziet kijken. Lezen

XVI. Gesprek Reinout en Judith. Hij bekent haar van Alda te zijn gaan houden. Juist dan ziet Judith in dat ze wel had willen trouwen. Ze zoekt troost bij haar boeken. Alda en Reinout trouwen en gaan op huwelijksreis. Aankomst van een man die het bruidspaar tevergeefs zoekt. Lezen

XVII. Genève. Alda wil zingen en zoekt applaus, Reinout wil haar liever voor zichzelf bewaren. Wanneer ze alleen is, komt een man haar opzoeken: het blijkt haar vader te zijn: de wereldberoemde tenor Renzoni. Gesprek over haar huwelijk en haar stem. Alda liegt tegen Reinout over dit bezoek. Lezen

XVIII. Reinout en Alda wonen een opera-uitvoering van Faust bij met Renzoni. Hij is matig enthousiast, zij verlangt naar een artiestenleven en vooral naar de rol van Marguérite. Geheime correspondentie tussen Alda en haar vader. Lezen

Tweede gedeelte.

I. Enkele jaren later. Judith en tante Johanna wonen samen in het grote huis. Alda en Reinout hebben kinderen; Reinout correspondeert druk met Judith. Alda zal in het geheim haar vader ontmoeten. Lezen

II. Reinout eist opheldering over Alda's geheime ontmoeting. Ze weigert en verlaat hun woning. Lezen

III. Westveld. Reninout komt vragen of Alda hier is (neen) en begrijpt dan pas dat ze hem verlaten heeft. Judith krijgt een brief met uitleg van Alda's vader. Reinout zal de kinderen naar Westveld brengen. Lezen

IV. Renout verhuist naar Den Haag. In de krant leest hij een aankondiging van een optreden door vader en dochter Renzoni in Brussel. Hij besluit te gaan. Lezen

V. Brussel. Reinout gaat naar de kleedkamer van Alda, emotioneel gesprek over de kinderen. Hij ontzegt haar elk contact. Terugkeer in Westveld. Lezen

VI. Vijf jaar later. De kinderen groeien op in Westveld, Reinout werkt in Den Haag. Judith krijgt een brief van Alda waarin deze vraagt met haar te mogen corresponderen. Reinout wil dat niet. Lezen

VII. Nice. Gesprek tussen Renzoni en Alda over muziek, roen, het achteruitgaan van haar stem, een eventuele verzoening met Reinout. Lezen

VIII. Na de uitvoering van Faust wordt Renzoni ziek en overlijdt. Alda denkt terug aan vroeger. Gesprek met haar aanbidder Prins Tchersky. Alda verlangt naar Reinout. Lezen

IX. Westveld. Reinouts dochter (Marietje) is ziek. Alda arriveert te Westveld en wordt de deur gewezen door Reinout. Aangrijpende confrontatie tusen Alda en de tantes, die haar niet haar zoon willen meegeven. Lezen

X. Parijs. Alda (=La Renzoni) is verarmd en heeft berouw over haar besluiten. Ze geeft benefietvoorstellingen. Lezen

XI. Vijf jaar later. De kinderen groeien op in Westveld, Reinout werkt in Den Haag. Judith krijgt een brief van Alda waarin deze vraagt met haar te mogen corresponderen. Reinout wil dat niet. Lezen

XII. Alda stort in elkaar. Lezen

XIII. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op La Renzoni (vierde druk). Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo