doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

P. (ps .Beata van Helsdingen-Schoevers): 'Causerieën uit de binnenlanden'
In: Soerabaiasch Handelsblad, 1905-1908


Inhoudsopgave *

boekomslag

Uitsnede. Elke Causerie werd geplaatst over verschillende kolommen.

8 november 1905: introductie van Kertosono; de soos; in en om de suikerfabriek lezen

1 december 1905: eindelijk de oostmoesson, de tennisvereeniging; vrouwen die tennissen lezen

16 februari 1906: tocht naar een heilig graf; ontmoeting met de zingede Sarrel en zijn moeder lezen

20 maart 1906: een nieuwe controleur in Salaboeloe; oprichting en perikelen van de toneelvereeniging. lezen

25 april 1906: het vemeende oproer te Kertosono: santri, hadji, de afloop lezen

25 mei 1906: lepra; Kertosono steeds onveiliger; er is nu een echt postkantoor lezen

6 juli 1906: het avontuur van "mijn vriend die fotograaf is" en de inheemse vrouwen en meisjes; de politie en angst voor spionnen uit Japan lezen

23 juli 1906: de controleur is overgeplaatst; het waait weer, invloed van de wind; doortrekken van het spoor of niet; de padioogst en de bestuursmaatregelen lezen

22 augustus 1906: de suikerfabriek zou komen maar kwam niet; stelen van kinderen in Kediri lezen

25 Februari 1907: de (vermeende) opstand in Barong; ambities van Dermodjojo; heldenrol van de wedono van Kertosono lezen

25 april 1907: de concessie van de suikerfabriek Ngrombot, geldkoorts in Kertosono; afloop lezen

30 mei 1907: het overstromingsgevaar; rivier de Brantas; opstand in Gedangan en in Berbek lezen

21 augustus 1907: dreigende opstand te Kertosono, afloop en ontknoping lezen

7 januari 1908: de oud-Javaanse handelswijze verdwijnt; het pasjesstelsel en Chinezen lezen

15 juli 1908: vestiging van Chinese school Tiong Hwa Hwee Kwan; het Staatsspoor; schoonmaken van straten lezen

7 augustus 1908: westmoesson; problemen in de suiker en het riet; de stoomrijstpellerij te Ngandjoek lezen

17 september 1908: geldproblemen van de suikerfabriek Lestarie en afloop; Kertosono als stad der Chinezen lezen

17 oktober 1908: de controleur is weg; pokken in Kertosono en bij de Chineezen; liefde en moord; automobielen lezen

13 november 1908: suikerfabrieken en Lestarie; nog altijd geen brug over de Brantas; een detachement artillerie in Kertosono lezen

16 december 1908: vechtpartij; diefstal bij een Chinese bruiloft; Sint Nicolaasfeest lezen
* Verantwoording
De inhoudsopgave is gebaseerd op het genoemde boek.
De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van de auteur.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.
Vilan van de Loo