doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland
Baarn: Hollandia Drukkerij, [1913] (serie Historische karakters)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Een luxe vormgegeven boek.

EERSTE HOOFDSTUK. Parijs. Beschrijving Malmaison en Napoleon; zijn verhouding met Josephine. Karakterschets van Josephine. Vooraanstaande dames. Beschrijving van Hortense, de dochter van Josephine. Lezen

TWEEDE HOOFDSTUK. Onrustige verwikkelingen in het huwelijk van Napoleon en Josephine. Achtergrond van Josephine: jeugd, salon in Parijs, huwelijk met Napoleon. Opvoeding van Hortense bij Madame Campan, waar ook de oude adel komt. Moeder en dochter dringen erop aan dat Napoleon het koningschap herstelt. Lezen

DERDE HOOFDSTUK. Hortense moet trouwen, is besloten. Zelfs Madame Campan denkt mee. Hortense wil zelf kiezen. Afweging van kandidaten. Josephine besluit dat haar dochter moet trouwen met Louis, een broer van Napoleon. Lezen

VIERDE HOOFDSTUK. Beschouwing van Louis Bonaparte. Madame Campan is tevreden. Huwelijk in 1802. Mevrouw de Montesson geeft een bal, maar het huwelijkspaar is treurig gestemd. Verwijdering en scènes. Lezen

VIJFDE HOOFDSTUK. Napoleon verheft zichzelf tot keizer; Josephine en Hortense hebben nu hoge titels. Verslechtering van Hortense's huwelijk. Mevrouw Campan blijft brieven sturen met advies en hulpverzoeken. Verdere verdeling van titels in Napoleons familie. Erfopvolging. Lezen

ZESDE HOOFDSTUK. Napoleon's kroning in de heropende Notre Dame; Josephine is keizerein. Josephine maakt schulden. Als Louis op verkenningstocht naar Holland is gestuurd, is Hortense gelukkig tot hij terugkeert. Lezen

ZEVENDE HOOFDSTUK. Het Franse volk is zeer gelukkig door het bewind van Napoleon. Beschrijving van vreugde in verschillende kringen. Ontwikkelingen in politiek en familie; Napoleon ontvangt een deputatie uit de Bataafsche republiek (Nederland) en stuurt kort daarna Louis en Hortense als koning en koningin naar Holland. Hun jonge zoon gaat mee. Lezen

ACHTSTE HOOFDSTUK. Hortense ziet op tegen haar verblijf in Holland; beschrijving van haar indrukken. Mevrouw Campan stuurt educatieve literatuur en advies. Louis en Hortense te Holland; inrichting van het hof aan 't huis Ten Bosch; intocht in Den Haag. Nieuwe huwelijksproblemen. Taalproblemen in Den Haag. Lezen

NEGENDE HOOFDSTUK. Nieuwjaarsbal 1807 te Den Haag brengt ontevredenheid; bij de kruitramp te Leiden kort daarop toont Louis (=Lodewijk) zich als vaderlijk vorst. De huwelijksproblemen blijven, en Napoleon stuurt zijn broer een vermanende brief. Verder verwijdering, Louis krijgt de schuld. Lezen

TIENDE HOOFDSTUK. Beschrijving van de kinderen; de oudste Charles Napoleon valt ook zeer bij zijn oom in de smaak tijdens het verblijf in Parijs. Maar het kind wordt ziek en sterft. Hortense verzinkt in rouw.Josephine twijfelt aan de kracht van haar positie. Lezen

ELFDE HOOFDSTUK. Louis keert alleen terug naar Holland; Hortense gaat herstellen in Malmaison en in de Pyreneeën. Na een korte toenadering weer verdere vervreemding in haar huwelijk. Napoleon gaat als altijd hof houden in Fontainebleau; Hortense moet op bevel van haar moeder mee. Geroddel over Hortense. In 1808 bevalt ze van een derde zoon. Lezen

TWAALFDE HOOFDSTUK. Koning Lodewijk ontpopt zich verder als vaderlijk vorst. Door rusteloosheid verhuist hij vaak. Hortense verblijft in het buitenland. Napoleon roept hem en de anderen op naar Parijs te komen om Josephine te bewegen haar kroon op te geven. Zij bezwijkt voor de aandrang. Napoleon overweegt Holland bij Frankrijk in te lijven.Lezen

DERTIENDE HOOFDSTUK. Nieuw huwelijk van Napoleon met aartshertogin Marie Louise; Hortense moet hierbij behulpzaam zijn. Op zijn bevel verzoent ze zich met Louis en gaat ze terug naar Holland. Nieuwe verwijderingen en crises, waarna hij afstand doet van de kroon ten gunste van zijn oudste zoon. Inlijving van Holland bij Frankrijk. Lezen

VEERTlENDE HOOFDSTUK .Napoleon geeft Hortense en haar kinderen een jaargeld. Zij probeert een leven te ontwikkelen in Frankrijk, o.a. bij haar moeder in de Tuileriën. Geboorte van een kind waarvan het moederschap aan Hortense werd toegeschreven.Lezen

VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Een jaar later. Hortense hecht aan haar goede reputatie, zo blijkt uit correspondenties. Intussen heeft Napoleon het moeilijk; overal heerst onvrede, de oorlog in Rusland is zwaar. Hortense verliest door een ongeluk haar beste vriendin Adèle Aiguié. Terug in Parijs woont ze een bal bij gegeven door de hertogin van Bassano. Lezen

ZESTIENDE HOOFDSTUK. De dames aan het hof maken pluksel voor de gewonden; ze is ook druk met haar werk als prinses-beschermvrouwe van enkele scholen, madame Campan is er directrice. Toenemende politieke moeilijkheden voor Napoleon, maar Hortense wil tot het allerlaatste moment bij hem blijven. Op aandringen van Louis vlucht ze; Parijs is een chaos. In Navarre bij haar moeder hoort ze dat Napoleon verbannen is. Pogingen om geld en bezitten veilig te stellen. Lezen

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. Josephines lijden en sterfbed. Dankzij de nieuwe machthebbers is Hortense nu hertogin de Saint Leu. Haar aanhang groeit met haar reputatie. Ze ontvangt veel gasten, onder wie mevrouw de Staël. Blunder van Hortense. Levenswijze van Hortense: gewoonten, reizen, bezigheden, ontwikkeling van vijanden en geldgebrek. Gerucht dat Napeolon terug keert. Lezen

ACHTTIENDE HOOFDSTUK. Door terugkeer Napoleon ontstaat grote verwarring onder volk en adel. Hij is koel tegen Hortense en maakt haar verwijten. Verzoening; Hortense neemt de honneurs waar aan zijn hof. Na de slag bij Waterloo vindt hij troost bij Hortense. Dan vertrekt hij. Hortense heeft haar reputatie en kring verloren. Vestiging in Zwitserland. Haar man eist de oudste zoon op. Lezen

NEGENTIENDE HOOFDSTUK. Zwervend leven van Hortense. Rust in Zwitserland, waar ze weer een hof leidt.Haar echtgenoot wil het huwelijk nietig laten verklaren, gevecht om het oudste kind. Overlijden van Napoleon en madame Campan. Hortenses salon en familieverwikkelingen.Lezen

TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Beschrijving van de herinneringen van Hortense aan deze tijd: de salon, reis naar Rome, politieke ontwikkelingen. Ziekte en overlijden van haar oudste zoon. Ze ontvoert haar tweede zoon. Kort verblijf te Parijs, dan naar Londen. Lezen

EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Hortense de Beauharnais (1913). Daarin zijn de hoofdstukken zonder verdere titel. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo