doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Mina Kruseman: Een huwelijk in Indiè
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1873


Inhoudsopgave *

titelpagina

Helaas was een fraai omslag van de roman onvindbaar. Een deel van de titelpagina als schrale troost.

INHOUD

[eerste ongenummerde pagina]
[opdracht]
EERSTE DEEL
HOE ZIJ WAS

Hoofdstuk.Bladz.

I. HOE LINA OPGEVOED WERD............................1
II. HET EERSTE VOORGEVOEL............................19
IV. DE GOUVERNANTE............................22
IV. MEESTERES EN LEERLING............................35
V. EEN BRIEF VAN HUIS............................41
VI. LOUISE VAN AMERONGEN............................44
VII. EEN BAL............................52
VII. HET BEZOEK VAN DEN RESIDENT............................60
IX. DE HUWELIJKSAANVRAAG.............................63
X. VADER EN DOCHTER............................73
XI. HET JAWOORD............................76
XII. HET VERLOVINGSFEEST............................91
XIII. HET EERSTE GESPREK ZONDER GETUIGEN............................94
XIV. HOE BRUID EN BRUIDEGOM OVER ELKANDER DENKEN............................100
XV. HET OFFER AAN EERZUCHT GEBRACHT............................108

TWEEDE DEEL
WAT ZIJ WERD

XVI. TEHUIS.............................113
XVII. WIE BIJ LOUISE WAKEN KOMT............................122
XVIII. DE KINDEREN VAN MINA............................129
XIX. DE EERSTE RECEPTIE............................136
XX. EEN NIEUW GEVOEL............................153
XI. SYMPATHIE.............................157
XXII. EENIGE BLADZIJDEN UIT HET LEVEN VAN EEN DOKTER............................169
XXIII. HOE HET KWAAD ONTSTAAT.............................195
XXIV. GEVOELEN EN BEGRIJPEN............................201
XXV. PLANNEN.............................209
XXVI. PLICHT............................213
XXVIl. DOOD............................220
XXVIlI.MEVROUW JOLY............................225
XXIX. DE GOUVERNEUR-GENERAAL............................227
XXX. VRIJDAG AVOND. WERNER............................229
XXXI. HET TIJGERGEVECHT............................235
XXXII. FELICITA. DE JACHTPARTIJ............................246
XXXIII. KRANKZINNIG............................269
XXXIV. HET BEZOEK DER OUDERS............................280
XX:XV.DE VLUCHT............................293

DERDE DEEL
HOE ZIJ HAD KUNNEN ZIJN

XXXVI. SPERANZA............................302
XXXVII. LAWSON............................311
XXXVIII. GELUK............................321
XXXIX. RECHT............................324
XL. LINA'S HUWELIJK............................326
XLI. HAAT EN MINACHTING. MOEDERLIEFDE............................336
XLII. AUGUST VAN LANGENDIJK............................355
XLIII. OUDE KENNISSEN............................360
XLIV. IN HET HAAGSCHE BOSCH............................365
X-L V. ACADEMIE VRIENDEN............................369
XLVI. LINA 'S TUSSCHENKOMST............................ 373
XLVII. DE LAATSTE BRIEVEN............................375

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Een huwelijk in Indië. De daarin opgenomen inhoudsopgave is hier gebruikt, aangevuld met verwijzingen naar de tussenbladen.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo