doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Hermelijn
Schiedam: H.A.M. Roelants, 1908 (eerste dr. 1885)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Deel een en deel twee hebben hetzelfde voorplat, alleen met andere deelaanduiding.

Deel een

I. Amsterdam. Stoomboot "Menado" verlaat de haven. Afscheid van Nederland; aan boord heerst weemoed. De jongste passagier is een vrouw, blond en met een zeer witte teint. De passagiers wisselen informatie over haar uit: getrouwd met de handschoen, in de rijke koffie-familie De Géran (midden-Java). Geroddel over de familie. Lezen

II. Toenadering tussen mevrouw Géran de Saint-Paul (geboren Hermine van Voorden, bijgenaamd Hermelijn) en de Indische dame mevrouw Van Diteren. Gesprek over haar zuster die beginselen heeft, de familie Géran en Hermine's echtgenoot Conrad. Lezen

III. Tijdens het schrijven van liefdesbrieven wordt Hermelijn gestoord door de toenaderingspogingen van meneer Simons. Lezen

IV. Andere passagiers: mevrouw Brant, haar echtgenoot de kapitein en zijn twee voorkinderen. Mevrouw Van Diteren, haar echtgenoot en meneer Simons bespreken Hermelijn. Lezen

V. Batavia is in zicht. De passagiers nemen afscheid. Hermelijn ontvangt een welkomsttelegram van Conrad. Ze wordt afgehaald door haar schoonvader en een onbekende man. Lezen

VI. De andere man is haar zwager August van Akkeveen. Rijsttafel in het Heerenlogement. Schoonvader spreekt veel, Hermelijn vraagt nauwelijks iets. Conrad komt later, hoort ze. Informatie over de familie-lijnen, wie wie is. Hermelijn ontmoet een dierbare kennis van vroeger, Iwan Thoren van Hagen. Gesprek over vroeger. Lezen

VII. Conrad verschijnt in Hermelijns hotelkamer, hij is even mooi als afstandelijk. Kerkelijk huwelijk. Dan per reiswagen naar Oenarang. Hermelijn is teleurgesteld over de koele ontvangst, maar zegt er niets over. August en Thoren van Hagen over Hermelijn en zijn eigen huwelijk met Dolly. Lezen

VIII. Vuurwerk als begroeting wanneer Hermine op het grondgebied van Ngaroengan arriveert; Conrads beeldschone zuster Corona heeft dat georganiseerd. Conrad blijft afwerend. Gespannen familie-verhoudingen. Hermelijn maakt kennis met haar schoonzuster Poppie, haar zwager Portias en zijn echtgenote Kitty. Bal. Lezen

IX. Een nieuwe dag. Kennismaking met Iteko (Margaretha Jacoba,), de persoonlijke assistente van Corona. Hermelijn hoort dat zij en Conrad naar Djantjong gaan, omdat ze daar zullen wonen. Het gesprek tussen Hermelijn en Corona verloopt moeizaam, omdat Hermelijn niet over zich laat bazen. Corona beschouwt zichzelf als de koningin van de familie en de streek.Corona's jongere zusje Margot verschijnt. Lezen

X. Meer spanningen aan het ontbijt. Vertrek van Conrad en Hermelijn; Thoren van Hagen wenst haar heimelijk sterkte. Corona zegt tegen Itoko dat Thoren van Hagen haar zenuwachtig maakt. Lezen

XI. In de reiswagen zegt Conrad dat het huwelijk de opzet van Corona is; hij is niet de afzender van de liefdesbrieven. Conrad haat zijn zuster en wil niets met Hermelijn te maken hebben. Het huis is prachtig ingericht, ook met kleding. Hermelijn besluit Conrad te veroveren. Lezen

XII. Moeizaam huiselijk leven.Wanneer de familie op bezoek komt, houden ze de schone schijn van het huwelijk op.Thoren van Hagen vertelt Corona hoe het er werkelijk voorstaat. Iteko meent dat Thoren op Corona verliefd is. Lezen

XIII. Confrontatie Conrad en Hermelijn. Conrad blijkt erg op te zien tegen de ontwikkeling van Hermelijn en besluit zichzelf Frans te leren. Corona en Hermelijn spreken over de moeizame familieverhoudingen. Lezen

XIV. Guillaume complimenteert zijn broer Conrad met het huwelijk; Hermelijn is een goede partij. Veel van de kinderen vrezen Corona; zij is streng. Thoren besluit het leegstaande huis te huren dat vroeger van de Bremmers was; bij het meer Ngaroe.In Semarang gaat hij meubels en een piano kopen. Lezen

XV. Kitty (getrouwd met de muzikale Portias) en Hermelijn praten vertrouwelijk over Hermelijns situatie. Iedereen in de familie lijkt afhankelijk van Corona, daaraan ontleent ze haar macht. Conrad wil niet meer dat Hermelijn Thoren bij zijn voornaam noemt. Lezen

XVI. Belangstelling voor Thoren's installatie in het huis; hij krijgt veel bezoek. August vertelt hem dat Poppie bang is voor het huis en er spoken ziet, en de rode hond. Lezen

XVII. Aan tafel. De familie bespreekt Thorens gedrag en mogelijke beweegredenen. Iteko maakt Corona attent op zijn langbestaande band met Hermelijn. Lezen

XVIII. Poppie vraagt Hermelijn te logeren. Conrad studeert inmiddels Duits. Hermelijn begint depressief te worden en zoekt troost in veelvuldig pianospelen. Lezen

XIX. Tussenstop te Ngaroengan. Kitty gaat ook bij Poppie logeren. Tijdens een wandeling beklaagt Thoren Hermelijn; zij is bitter en begrijpt nu de zelfmoord van zijn moeder. Verwijdering tussen Corona en Hermelijn. Lezen

XX. Een uitstapje over de helling van de Merawoe (vulkaan); Kitty, Hermelijn en August. Aankomst bij het huis van August en Poppie, dat weliswaar heel gezellig is maar voor Hermelijn te chaotisch. Alle tien kinderen spreken Javaans. Poppie gebruikt veel obat in haar huishouden. Meer vertrouwelijkheid met Kitty. Lezen

XXI. Hermelijn is bij Wilhelmshöhe, het huis van August en Toetie. Het is er ongeorganiseerd, Toetie verzet zich tegen blanda's. Hermelijn vertrekt vrijwel meteen weer en belooft Toetie niets tegen Corona te zeggen. Guillaume probeert tevergeeft met Hermelijn te flirten. Lezen

XXII. Corona en haar vader gaan uit (paard)rijden. Woordenwisseling over Thoren en over familieleden. Vader waarschuwt haar voor het belang van liefde. Thoren voegt zich bij de twee. Thoren en Corona spreken over haar afkomst: Javaans en Frans. Corona zal Thoren op zijn tocht naar Djira de weg wijzen. Lezen

XXIII. Corona en Thoren over Indonesisch cultuur (batikken, muziek, geesten. obat) versus de Hollandse cultuur. Verpozing onder een waringin. Corona vertelt het verhaal van een machtige vorst, waarvan zij afstamt. Lezen

XXIV. Terug in Djantong ontdekt Hermelijn de studieboeken van Conrad en de schetsen die hij van haar gemaakt blijkt te hebben. Bezoek van Portias en Kitty, muziek en dansen. Conrad danst met Hermelijn. Gesprek over de muziek en het huwelijk. Conrad voelt zich uitgelachen en zwijgt vooral. Lezen

XXV. Terug uit Djira. Thoren en Corona spreken over de goede reputatie van de familie op Java en over de on/mogelijkheid goed te handelen. Wanneer Corono hoort dat haar zusje Margot Thoren bij zijn voornaam noemt, straft ze haar. Thoren neemt het voor Margot op. Iteko vertelt Corona wat de mensen zeggen. Lezen

XXVI. Nadat Corona met Kitty heeft gesproken, gaat ze naar Djantong. Conrad en Hermelijn ontvangen haar koel. Corona brengt aan Hermelijn de uitnodiging over voor een bal bij de regent, over veertien dagen. Hermelijn verwijt Corona dat ze haar bedrogen heeft. Lezen

XXVII. Bij Javanen. Een grootmoeder geeft haar kleinzoon Djario obat; gesprek over de familie de Geran. De kleinzoon is de jockey van Corona. Zij geeft hem westerse medicijnen; de grootmoeder geeft haar obat tegen hartskwalen- die Corona ontkent te hebben. Griezeltafereel bij het Javaanse kerkhof. Lezen

XXVIII. Corona droomde onrustig, o.a. over de rode hond. Djario blijkt zieker; ze probeert hem te genezen. Thoren verschijnt en grijpt in. Lezen

XXIX. Dag voor het bal. De familie is in hun woonhuis te Soekarenga. Steekspel tussen Javanen; de familie woont de voor-feesten bij. Hermelijn heeft de jurk die Corona voor haar uitkoos genegeerd. Lezen

XXX. Bal. Corona wrokt over familieverhoudingen. Hermelijn ontmoet haar reisgenoot Simons. Conrad verbleekt als hij die naam hoort. Corona voedt de jaloezie van Conrad en krijgt later een woede-aanval waar alleen Iteko bij is. Lezen

XXX. Uitstapje naar den krater van de Merawoe. Groot gezelschap. Gaandeweg geven veel dames wegens vermoeidheid op, maar Hermelijn en Corona niet. Ze bereiken de mond van de vulkaan. Onweer; en in dat natuurlawaai bekent Thoren aan Corona zijn liefde zonder haar aan te kijken. Zij twijfelt. Hermelijn is verdwenen; Conrad gaat haar zoeken. Hermelijn gaat een paar dagen bij August en Dolly logeren om bij te komen. Lezen

XXXII. Bij August en Dolly. Hij is bot, zij lief en bang. Toch weigert ze haar dochter Yvonne aan Corona te geven, die hiervoor maandelijks honderd gulden wil betalen. Toenadering tussen Hermine en Dolly; beiden zijn bitter over het huwelijk. Lezen

XXXIII. Iteko en Corona spreken over Yvonne en de geldwolf August (van) Akkeveen. Conrad zegt Iteko aan Corona te vertellen hoe ongelukkig ze hem heeft gemaakt; Corona wordt gekweld door jaloezie om de aandacht die Thoren aan Hermelijn schenkt. Lezen

XXXIV. Conrad te Kaboelen (huis van Akkeveen en Dolly). Nonnie (Yolanda) blijkt ziek, maar de Duitse dokter Altorff verpleegt haar, evenals Hermelijn. Corona ziet het jaloers aan. Nonnie overlijdt en vindt troost bij Hermelijn. Lezen

XXXV. Alle familieleden komen voor de begrafenis. Men laat Dolly slapen, die woedend wordt wanneer blijkt dat ze de begrafenis van haar kind heeft gemist. Hermelijn redt Dolly van een depressie door haar een tekening van Nonnie te laten zien, gemaakt door Conrad. Hermelijn vertelt haar dan alles over haar huwelijk. Lezen

XXXVI. Conrad ontdekt dat Corona indertijd uit zijn naam een liefdescorrespondentie heeft gevoerd met Hermelijn. Hij begrijpt dat zij hem lief heeft maar denkt haar niet waard te zijn. Hij besluit op de koningstijger te gaan jagen, in de hoop zo de dood te vinden. Anderen gaan mee. Thoren vertelt aan Conrad dat hij Corona liefheeft. Lezen

XXXVII. Kaboelen. Thoren bezoekt Akkeveen, Dolly en Hermelijn. Hij vertelt over zijn aankomende engagement met Corona. Thoren vraagt Corona ten huwelijk, zij bekent haar liefde maar wil toch enkele dagen bedenktijd. Lezen

XXXVIII. Hermelijn is weer thuis. De spanningen tussen haar en Conrad lopen hoog op. Het bezoek van Corona is onwelkom, ook al komt ze vergiffenis vragen. Lezen

XXXIX. Gesprek Conrad-Hermelijn. Hij begrijpt nu dat zij van hem houdt en ziet af van zelfmoord. Corona krijgt een week uitstel; Kitty nam polshoogte op Djantoeng en vertelt Corona dat ze gelukkig zijn. Lezen

XL. Feesten in de familie, o.a. vanwege Corona's verloving. Ze treft gunstige regelingen voor de familieleden. Iteko kondigt haar afscheid aan, als Corona trouwt, zal ze weggaan. De verhouding tussen Hermelijn en Conrad bloeit. Lezen

XLI. Watertocht tijdens het feest. Corona vraagt of Iwan eerder van een ander hield; hij weert haar af en vertelt over zijn moeizame jeugd en bekent dat jagen voor hem aantrekkelijker is dan bezitten. Lezen

XLII. Over de aard van de liefde tussen Iwan en Corona. Conflict als hij voor haar zijn jacht op de heilige apen niet wil opgeben. Iteko stookt.Lezen

XLIII. Corona is overstuur. Iwan en Hermelijn spreken over de kwestie. Iteko maakt wederom opmerkingen die Corona tot nadenken stemmen. Lezen

XIV.Gesprek tussen Iwan en zijn aanstaande schoonvader over de toekomst; Iwan moet zijn troonopvolger worden. Feest. Hermelijn moedigt Iwan aan om meer aandacht te schenken aan Corona. Familieleden roddelen over elkaar. Lezen

XV. Koffiepluk. Corona voelt zich verwaarloosd; Iteko spreekt haar toe en Corona is jaloers. Akkeveen en Iteko bespreken Iteko's positie na Corona's huwelijk en hoe het huwelijk kapot te maken. Lezen

XVI. Iwan overdenkt zijn leven en zijn liefde voor Corona. Een geheim briefje van Hermelijn bevat belastende informatie over Corona en Iteko. Lezen

XVII. Corona is gelukkig en ziet niet dat er iets met Iwan mis is. Dan vertelt hij alles. Conflict. Iwan vertrekt. Lezen

XVIII. Samarang. Hermelijn en Conrad leiden een gelukkig maar armoedig bestaan in de "Komediebuurt". Een kist van "thuis" arriveert, met brieven van Kitty en Dolly. Gesprekken over de familie. Lezen

XLIX. Gesprek tussen Corona en haar zuster Dolly over geluk, ongeluk en verlies. Aankomst bij een oude Indonesische vrouw, die hun vertelt wat zij indertijd obat aan Corona heeft gegeven. Weer thuis is er bericht van een Franse oom, die zijn zoon en diens gouverneur naar Indië wil sturen. Lezen

L. Conrad en Hermelijn krijgen een donkerharig dochtertje: Hélène. Geluk van jonge ouders en berichten over Corona, die de Franse neef groots ontvangt. Paniek als de Merawoe uitbarst. Het lijkt een aardbeving. Lezen

LI. Het huis van de Gérans is zwaar getroffen. Beschrijving van de ramp, op het huis en de familieleden. Lezen

LXII. Aanblik van de verwoestingen. Er zijn doden, gewonden, de schade is enorm. Corona is aangetast. Conrad gaat polshoogte nemen, praat met familieleden. Hermelijn wordt geroepen. Het wordt duidelijk dat Hermelijn de bewuste brief niet geschreven heeft, maar Iteko. Conrad en Hermelijn bespreken wat ze met Corona willen. Lezen

LIII. Corona logeert bij Conrad en Hermelijn. Toenadering. Corona heeft langdurende koortsen en wanen. Kitty komt op bezoek maar kan er niet tegen. Op medisch advies gaat Corona naar Europa, Hermelijn en haar kindje gaan mee. Lezen

LIV. Limburg. Iwan keert terug in zijn geboortestreek. Verwelkoming door de plaatselijke bevolking, de bedienden en zijn oude vader. Gesprekken over het verleden. Lezen

LV.Gesprek tussen Iwan en de dienstbode Kaatje over Corona. Hij beseft dat hij haar in zijn hart draagt. In de krant leest hij over de uitbarsting op Java. Lezen

LVI. Iwan wint inlichtingen in, zorgt voor zijn vader en bestudeert de mogelijkheden voor landbouw in Limburg. Hij maakt kennis met Mimi, de dochter van de meester en doet haar een huwelijksaanzoek. Lezen

LVII. Tijdens de bootreis komt Corona tot inkeer; trots maakt plaats voor deemoed. Gesprekken met Hermelijn, ook over Iwan. Behandeling in Parijs. Lezen

LVIII. Winter. Hermelijn schaatst, Corona kijkt toe. Op het ijs ontdekt ze Iwan die met Hermelijn schaatst. Zij vertelt haar dat Iwan getrouwd is. Lezen

LlX. Na een brief van Corona, komt Iwan naar haar toe. Eerst spreekt hij met Hermelijn, die hem een standje geeft. Iwan blijkt niet getrouwd en vraagt Corona om haar hand. Lezen

LX.Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Hermelijn (twee delen). Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo